Olika upplägg ger goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte

I slutet av oktober samlades samtliga deltagare i FoU-programmet Språkutvecklande förskola på Malmömässan för ett tvådagarsseminarium. Elva kommuner deltar med drygt 400 medverkande så det är en gedigen grupp människor med olika erfarenheter som sammanstrålar. Programmet varvas med föreläsningar och rundabordetsamtal.

Träff en gång per termin

Vid mitt bord sitter sju deltagare och vi representerar sex kommuner. Eftersom dessa seminarier återkommer en gång per termin så är upplägget att bordsplaceringen är stående. På så sätt ges vi möjlighet att lära känna varandra samtidigt som vi får följa varandras aktionsforskning under dessa tre år.

Alla kommuner och deltagare har olika upplägg till hur aktionsforskningen ska bedrivas trots att alla erhållit samma information från programmet. Dessa olika upplägg skapar dock goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte.

Förläsningar om aktionsforskning och hur man motiverar sina kollegor

Utöver samtalen erbjuds föreläsningar från forskargruppen. Exempelvis handlade en föreläsning om hur en aktion definieras. En annan handlade om hur vi som mellanledare kan motivera våra arbetskollegor för aktionsforskning.

Vid hemkomst efter dessa inspirerande dagar är ens motivation absolut på topp. Motivationen krockar dock med vardagen och lite motigt är det både för mig själv och mina kollegor när ytterligare ett moment ska klämmas in i allas fullspäckade scheman.

Första motståndet är att få till filmningen och speciellt analysen av den. Analysen sker med hjälp av ett beforskat analysverktyg utifrån tre olika dimensioner, den sociala, didaktiska och fysiska dimensionen. Mer om dessa dimensioner i nästa inlägg.

Fortsatt filming och uppföljning

På vår avdelning fortsätter vi filma för att få till både bild och ljud. Vi har även följt upp vilka barn som får möjlighet till läsning varje dag. Statistiken talar sitt tydliga språk. Tyvärr är det ofta samma barn som av varierande anledningar inte får någon läsning. Hur kan vi motivera de barn som inte vill lyssna på en saga till att göra det?

Kika gärna på detta gulliga klipp om vikten av att läsa för barn: Vet du om att du kan förändra ditt barns liv? - YouTube

/Helena Fintling

Senast uppdaterad:

Publicerad: