Skapa ett tänkande klassrum – steg för steg

Genom att förändra lärmiljön kan du som lärare skapa ett rum som uppmuntrar dina elever att tänka aktivt. Peter Liljedahl, professor i matematikdidaktik vid Simon Fraser University i Vancouver, Kanada, är en av huvudtalarna vid Matematikbiennalen 2024 där han bjuder på femton års erfarenhet av forskning om att bygga tänkande klassrum.

Peter Liljedahl utlovar konkreta tips för hur du som lärare kan skapa ett rum där eleverna tänker aktivt.

Berätta om din föreläsning!

– Min föreläsning går under rubriken "Att bygga tänkande klassrum". Det handlar om att skapa klassrum där elever inte bara upprepar fakta utan aktivt tänker och reflekterar. Än idag präglas många klassrum av normer och metoder som utvecklades i samband med att synen på utbildning formades i början av industrialiseringen. Det har skapat en kultur där elevens tankar inte är en del av undervisningen och lärandet.

– Jag kommer att dela med mig av resultaten från mer än femton års forskning om hur lärare kan göra om sina klassrum från att vara en plats där elever härmar och upprepar till att bli en plats där eleverna tänker aktivt. Det knyter an till min bok "Att bygga tänkande klassrum i matematik", som bjuder på fjorton undervisningsmetoder för att förbättra lärandet.

Vad är det viktigaste resultatet av din forskning?

– Att studenter och elever har förmågan att tänka, men att vi behöver förändra lärmiljön. Om eleverna är vana vid att inte behöva tänka aktivt i klassrummet, så kan vi inte förvänta oss att de ska förändra sitt beteende förrän vi gör om miljön i klassrummet.

Temat för Matematikbiennalen 2024 är "Tillsammans kan vi mer". Vad tänker du när du hör det?

– En av de viktigaste slutsatserna av forskningen är att samarbete är en otroligt effektiv kraft när det gäller att uppmuntra elever till aktivt tänkande. Tillsammans kan de åstadkomma mer.

Vad är ditt bästa tips till den som jobbar som matematiklärare?

– Dela in eleverna tre och tre i slumpvisa grupper och låt dem arbeta med uppgifter där de ska tänka tillsammans vid vägghängda whiteboards. På så vis kommer du att förvandla ditt klassrum från ett icke-tänkande utrymme till ett tänkande klassrum.

Senast uppdaterad:

Publicerad: