Meny

Förteckningar över riksdagsmän 1810

I samband med riksdagen i Örebro 1810 trycktes olika förteckningar över riksdagsmännen. Dels finns sådana som redovisar riksdagsmännen ståndsvis, dels sådana som redovisar dem i alfabetisk ordning med uppgift om var de bodde i staden. Även hovets personal och andra resande t.ex. handelsmän finns i förteckningar. Det som finns i detta register är de ståndsvisa förteckningarna över:

  • Adeln och ridderskapet
  • Prästeståndet — med uppgifter om boende
  • Borgarståndet
  • Bondeståndet

 

Titelsida - Förteckning över Prästeståndet vid riksdagen i Örebro 1810

Förteckning över Prästeståndet vid riksdagen i Örebro 1810

De tryckta förteckningarna trycktes av Nils Magnus Lindh i Örebro. Prästeståndet är hämtade från en kopia av den tryckta förteckningen som finns på stadsarkivet; borgarståndet, bondeståndet, samt adeln och ridderskapet är hämtade från renskrifter av de förteckningar som finns på Örebro stadsbibliotek gjorda av Erland Bohlin. De sistnämnda är i viss mån kompletterade med en del senare ankomna riksdagsmän som är återfunna i protokoll. Registret innehåller ca 470 riksdagsmän.

Förteckning över Borgarståndet vid riksdagen i Örebro 1810

Förteckning över Borgarståndet vid riksdagen i Örebro 1810

Senast uppdaterad: 20 mars 2017

Publicerad: 16 mars 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se