Meny

Kommunala arkivhandlingar

Örebro stadsarkiv är Örebro kommuns centralarkiv och har som huvuduppgift att förvara och tillgängliggöra material från kommunens nämnder och förvaltningar. Örebro stadsarkiv förvarar även handlingar från de äldre kommuner som tillsammans med Örebro stad bildade Örebro kommun 1971. Den största delen av de kommunala handlingarna är tillkomna efter 1863 då kommunerna bildades. Vissa sockenhandlingar från före 1863 finns dock. Stadsarkivet förvarar även Örebro stads handlingar från 1803-1970, handlingarna från tidigare år finns på Landsarkivet i Uppsala.

Sök i samtliga arkivförteckningar 


De kommuner som 1971 inkorporerades i Örebro kommun var Askers, Axbergs, Lekebergs, Stora Mellösa och Tysslinge storkommuner, Gällerstadelen av Ekeby-Gällersta storkommun, samt Örebro stad. 1974 tillkom Glanshammars storkommun. 1936-1967 inkorporerades till Örebro stad Längbro, Almby och Ånsta kommuner samt Mosjö storkommun. De ovannämnda storkommunerna bildades 1952 av ett varierande antal kommuner. Totalt finns handlingar från 31 kommuner, tre municipalsamhällen och sju storkommuner. En delning av Örebro kommun skedde 1995 då Lekebergs kommun bildades. Vid delningen övertog Lekebergs kommun alla handlingar från sitt upptagningsområde.

Från storkommunerna, samt Örebro stad finns handlingar från bland annat Kommunalnämnd/stämma respektive stadsfullmäktige, Barnavårdsnämnder, Fattigvårds/socialnämnder och Skolstyrelser och enskilda skolor, men även från Byggnadsnämnder, Hälsovårdsnämnder och Nykterhetsnämnder.

De största arkivbildarna från Örebro kommun är: Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Sociala Centralnämnden och Skolstyrelsen, samt från och med 1983 de femton Kommundelsnämnder som övertog mycket av de centrala nämndernas uppgifter.

Exempel på handlingar som kan återfinnas hos dessa arkivbildare är: betygskataloger och klasslistor, socialakter, byggnadslov, samt protokoll och diariehandlingar från kommunala styrelser och nämnder. För aktuella kommunala beslut se kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll på kommunens hemsida. Fotografier från kommunala verksamheter finns lätt sökbara i arkivets bilddatabas. Stadsarkivet har även handlingar från enskilda arkivbildare. Alla arkivhandlingar redovisas även i stadsarkivets beståndsregister.

För material från socialtjänst rörande enskilda personer gäller i allmänhet 70 års sekretess.

Många protokoll från nämnder och styrelser i Örebro stad, samt kommunalnämnder och kommunalstämmor i de gamla kommunerna finns digitaliserade i dokumentarkivet i stadsarkivets digitala forskarsal på webben.

Senast uppdaterad: 19 mars 2017

Publicerad: 7 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se