Meny
  • Start
  • / Lokalhistoria & släktforskning

Lokalhistoria och släktforskning

Den viktigaste källan för släktforskaren är kyrkoboksmaterialet. Materialet är även mycket användbart för lokalhistorisk forskning.  Kyrkoböcker för hela Sverige finns på stadsarkivet som digitala bilder via två internettjänster. Dessa kan användas på publika datorer i stadsarkivets forskarsal. I arkivets originalhandlingar finns också mycket att hämta av personhistoriskt och lokalhistoriskt intresse.

Grupp av män och kvinnor framför stuga.

Kärrgruvan i Svartå. Okänd fotograf.

Arkivmaterial för lokalhistoria och släktforskning

Stadsarkivet har internettjänsterna Digitala forskarsalen (Riksarkivets) och Arkiv Digital tillgängliga på flera datorer i sin forskarsal. De digitaliserade kyrkoböckerna finns för hela Sverige från 1600-tal fram till ca 1940 beroende på typ av material.

Även icke-kyrkligt material av intresse för släktforskning och lokalhistoria finns på internettjänsterna, till exempel domböcker, militära rullor, bouppteckningar med mera.

Mikrokort med arkivmaterial för hela Örebro län finns i stadsarkivets forskarsalar. Tidsperioden för kyrkoböckerna på mikrokort är 1600-tal - ca 1930. Mycket av mikrokortens innehåll finns idag digitalt på internet, men visst material, som till exempel domböcker finns oftast bara som mikrokort.

Bokning av läsapparater och datorer görs via stadsarkivets expedition.

I stadsarkivets originalhandlingar finns mycket av släktforsknings- och lokalhistoriskt intresse. Framför allt i kommunalnämndernas och fattigvårdsstyrelsernas protokoll och handlingar. Ett intressant arkiv är också Arbetshuset i Örebro, men även Funks register över örebroare 1600-tal-1800-tal.

I biblioteket finns även många handböcker och annan litteratur som rör arkiv, släkt- och hembygdsforskning. Även en stor samling topografisk litteratur om Örebro och Örebro län finns.

Stadsarkivet tillhandahåller arkivmaterial för släktforskning, men har tyvärr inte möjlighet att utföra släktforskningsuppdrag.

Internettjänster

Arkiv Digitals tjänst AD Online finns tillgänglig utan kostnad på datorerna i forskarsalen. Här finns inskannade kyrkoböcker från 1600-tal - ca 1940, bouppteckningar till ca 1900 och andra arkivhandlingar i färg.

Riksarkivets tjänst med databaser och inskannade arkivhandlingar "Digitala forskarsalen" på SVAR:s hemsida finns tillgänglig utan kostnad på två datorer. Här finns bland annat inskannade kyrkoböcker från 1600-tal - ca 1940, mantalslängder för åren 1642-1820 och militärrullor från 1600-1800-tal.

Emiweb är en internettjänst med databaser om den svenska emigrationen och immigrationen som finns tillgänglig utan kostnad på datorerna i forskarsalen. Stadsarkivet medverkar i denna nationella databas med emigrantregistret för Örebro län.

I stadsarkivets egen "digitala forskarsal", bildarkivet och dokumentarkivet på webben, finns tiotusentals fotografier och dokument från Örebro med omnejd.

Register och databaser

Många register av intresse för släktforskaren finns i stadsarkivets forskardatorer. Till exempel  kyrkoboksregister, emigrantregister, bouppteckningsregister, protokollsregister, domboksregister, register till sockenstämmoprotokoll med mera. Alla kända tryckta person- och ortsregister som rör arkivmaterial från Örebro län finns i biblioteket.

Stadsarkivet arbetar för att samla alla digitala register till forskningsintressant material som rör Örebro län och göra dem tillgängliga på forskardatorerna. Även många CD-skivor med släktforskningsintressanta databaser finns på stadsarkivet. Till exempel Sveriges dödbok, Smedskivan, CD-Emigranten, Vallonskivan, Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 och flera Stockholmsskivor med rotemansregistret.

Släktutredningar

Stadsarkivet samlar också in släktutredningar, både större och mindre, för att göra dessa forskningsresultat tillgängliga för allmänheten. 

För närvarande finns ett 70-tal släktutredningar. Dels finns mindre sådana i en pärm i forskarsalen med sockenregister till, och dels mer omfattande utredningar i arkivet.

Förutom Funks släktforskningsregister över i stort sett alla örebroare i äldre tid, finns 5-6 större släktutredningar. Funks register publiceras succesivt i stadsarkivets dokumentarkiv på webben. Stadsarkivet har också en volym innehållande Rasmus Ludvigssons sällsynta genealogiska tabeller från 1500-talet, med släkttavlor för det svenska medeltidsfrälset.

En förebild för den som vill ha idéer hur ett släkt- och släktforskningsarkiv kan ordnas kan Göran Bergmans släktarkiv vara. Denna samling innehåller omfattande och väl presenterade släktutredningar med bilder och kopior av handlingar, dessutom originaldokument, bandinspelningar, fotografier och negativ. 

Ett intressant personarkiv är också Gustav Lööws ägarlängder över alla gårdar i Stora Mellösa socken omfattande medeltiden till cirka 1900. Dessa finns digitalt i dokumentarkivet på stadsarkivets hemsida.

Senast uppdaterad: 20 mars 2017

Publicerad: 15 mars 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se