Skicka vidare! Josefina Jonsson Lundh

I intervjuserien Skicka vidare! är det denna gång Josefina Jonsson Lundh, lärare på Eklundaskolan, som svarar på tre frågor från Jessica Waineby.

Josefina Jonsson Lundh, lärare på Eklundaskolan

Josefina Jonsson Lundh

Hej Josefina! Berätta lite om dig själv.

Jag heter Josefina Jonsson Lundh och är utbildad grundskollärare 1-7 SV/SO.

I cirka 25 år har jag arbetat som lärare. Just nu arbetar jag på Eklundaskolan som snart ska slås samman med Sveaskolan och bli den nya Svealundsskolan. Det känns roligt att få jobba i helt nya lokaler, men samtidigt en utmaning i att två skolor (med olika kulturer) ska slås samman.

För mig finns det tre ledord som jag strävar efter i mitt arbete som lärare. Dessa är:

  • Trygghet
  • Struktur
  • Nytänk (men samtidigt en omsorg över det som fungerar)

1) Vilka fördelar tycker du att det är att arbeta med Smartboard i verksamheten?

Jag kan inte se att jag skulle vilja arbeta utan en Smartboard. Det går att skapa intressanta och spännande lektioner i Notebook, som väcker elevernas nyfikenhet på ett helt annat sätt än vad en undervisning utan en digital tavla gör.

I Notebook skapar jag hela veckans planering och inom varje arbetsområde skapar jag notebooks. Det är lätt att göra undervisningen tydlig och varierad genom att jag kan skapa tydliga bilder och länka till till exempel filmer och sånger. Detta gör i sin tur det mer möjligt att nå flera elever, så att de kan nå sina mål.

2) Vilka är dina tips på hur man organiserar för en god lärandemiljö?

Grunden är att man skapar trygghet hos föräldrar och barn. Det är viktigt att man lyssnar på föräldrar och barns behov och tankar. De ska känna att de ska kunna komma till oss med frågor och tankar som kan handla om allt ifrån hur barnet har det på skolan och frågor om undervisningen. Jag som pedagog äger dock kunskapen gällande det barnet ska lära sig och hur det fungerar inom skolans värld. Genom att lyssna in föräldrar och barns behov och tankar skapar man trygghet som i sin tur leder till tillit. Det i sin tur leder till högre måluppfyllelse.

Struktur i klassrummet och i allt man gör runt barnen. Genom att vara väl förberedd och ha rutiner som är återkommande, så skapar man ett lugn i barngruppen.

Tydliga mål på vad eleverna ska lära sig. Jag använder mig av pedagogiska planeringar. Detta gör jag för att det skapar trygghet hos mig som lärare då jag har något att förhålla mig till i de olika ämnena. Det ger även föräldrarna en tydlig bild. Därefter gör jag dessa mål tydliga för eleverna, så att de ska veta vad som förväntas av dem i varje ämne.

3) Hur skapar du nyfikenhet och engagemang hos eleverna?

Jag försöker lyssna in vad som är aktuellt i barnens värld. Ett exempel kan vara att de på rasten bygger en vulkan av lera. Vi tar in denna och pratar om hur jorden skapades och bygger en dinosaurievärld kring vulkanen. Kanske inte precis direkt, men vi planerar upp när vi jobbar med just detta. Vi jobbar med bestämda saker i varje årskurs i de olika skolämnena. Detta försöker jag förhålla mig till, men samtidigt är jag inte låst i att man jobbar med ett område just en viss tid.

Jag kan även förlägga lektioner så om vi är igång med ett sagotema, så ger jag eleverna tid att jobba färdigt med det. Jag avbryter inte för att det t ex är mattelektioner på schemat.

Smartboarden skapar nyfikenhet och tydlighet.

Anpassad undervisning. Vissa barn behöver andra saker för att lära sig och känna motivation i undervisningen. Till exempel Bingel på iPad istället för mattebok, skapa bokstäver i lera vid bokstavsinlärningen, sitta i ett lugnt rum, med mera. De barn som kommit längre måste få gå vidare att jobba med nya och mer utmanade saker.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Mimmi Brännström, lärare på Stureskolan:

  1. Hur jobbar du för att skapa trygghet i den barngrupp du är mentor för?
  2. Har du några bra tips på hur man väcker barns nyfikenhet och lust att lära?
  3. Hur jobbar du med läs- och skrivinlärning?

Senast uppdaterad:

Publicerad: