Online-kurs: Att motverka rasism i förskolan och skolan

I samarbete med Forum för levande historia erbjuder Natur & Kultur onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan tillsammans med två av Sveriges främsta forskare på området; Emma Arneback och Jan Jämte.

Den här onlinekursen ger kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet för en likvärdig pedagogisk verksamhet. Utöver en teoretisk inramning innehåller kursen filmade föreläsningar, fallstudier och diskussionsuppgifter, övningar och didaktiska förslag att använda individuellt eller kollegialt.

Kursen vänder sig till blivande och verksamma lärare, förskollärare och rektorer i förskola, grundskola, gymnasieskola, och vuxenutbildning, men är också relevant för huvudmän.

Onlinekursen ges i sex olika moduler. På länken finns en informationsfilm om kursen som kostar 380 kr per licens. Paketpris 5700 kr om ni är 15 personer eller fler.

Senast uppdaterad: 14 november 2019

Publicerad: 14 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?