Meny
  • Start
  • / Centralt skolstöd

Centralt skolstöd

Centralt skolstöd är en avdelning som består av olika verksamheter som alla syftar till att stötta och utveckla förskolan och skolan i Örebro kommun. Här kan du läsa mer om alla verksamheter som ingår i Centralt skolstöd. 

 

Om centralt skolstöd

Centralt skolstöd är en organisation för stöd- och utveckling inom skolan i Örebro. Vårt uppdrag omfattar alla skolformer*, oavsett huvudman. Vi arbetar alltså för samtliga barns och elevers lärande och välbefinnande inom såväl kommunala som fristående skolor. Ett viktigt fundament för vårt arbete utgörs av ett barnperspektiv som utgår från skolans läroplaner samt FN:s barnkonvention.

Barn och elever ska ges de bästa förutsättningarna

Vår gemensamma målsättning för alla verksamheter inom Centralt skolstöd är att alla barn och elever under sin tid i förskola och skolan ska må bra och ges de allra bästa förutsättningarna för att utvecklas så långt som möjligt. Våra verksamheter inom Centralt skolstöd ska präglas av denna målsättning. De ska även präglas av professionalitet, mod och transparens.

En betydande del av vårt arbete utgörs av olika resurser och kompentenser gällande stöd för barn och elever i särskilda behov. För detta finns i vår organisation specialpedagoger med kompetens inom en rad olika områden, kuratorer, psykolog samt lärare som bland annat på sjukhuset undervisar elever som är sjuka. Vidare finns personal inom den öppna förskoleverksamheten som förutom pedagogiska gruppverksamheter för barn kan erbjuda småbarnsföräldrar råd, stöd och gemenskap i närområdet.

Inom mottagningsenheten för nyanlända elever, Perrongen, finns kompetenser för kartläggning. Hos oss finns även pedagoger inom KomTek och Naturskolan med särskild kompetens inom entreprenöriellt lärande och utomhuspedagogik. I Kvalitetsutvecklargruppen återfinns kompetens för att utveckla kvalitet i undervisning genom kollegiala lärprocesser.

Kompetensen och resurserna är både breda och djupa

Sammanfattningsvis kan kompetensen och resurserna inom Centralt Skolstöd beskrivas som såväl breda som djupa. För att ändamålsenligt och effektivt använda dessa för att möta de ofta komplexa utmaningarna i skolan arbetar vi kontinuerligt med att utveckla samverkan och samarbete mellan de olika verksamheterna och kompetenserna inom vår organisation. Komplementaritet, förstått som ett förhållningssätt för att nyttja varandras styrkor, kunskaper och kompetenser för att nå gemensamma mål är därför centralt i vårt arbete. Det betyder också att vi i våra verksamheter ska vara öppna för, samt ha god förmåga att, samverka med personer och verksamheter utför vår egen organisation i syfte att öka kvalitet och effektivitet i vårt arbete för att nå våra gemensamma målsättningar.

I syfte att ständig förbättra och långsiktigt stärka skolans förmåga och beredskap att möta behov, utmaningar och förändringar utgör lärande en central aspekt för vårt arbete. I denna aspekt av vårt arbete är det centralt för oss att skapa tillit och goda relationer med all personal inom skolan, men även att utmana rådande arbetssätt och sätt att tolka/förstå utmaningar i skolan.

___________________________________________________________
* Förutom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt grund- och gymnasiesärskolan omfattas även familjecentralens öppna förskolor. I den fortsatta texten används ordet ”skola” för samtliga skolformer.

Kontakta centralt skolstöd

Postadress

Box 313 65
701 35 Örebro

Besöksadress

Näbbtorgsgatan 12
702 23 Örebro

Övriga kontaktuppgifter

Verksamhetschef

Karin von Stedingk
019-213220
karin.von.stedingk@orebro.se

Familjecentralernas öppna förskola

Lena Carlsson
019-212168
lena.carlsson@orebro.se

Kompassen

Azita Iranipour
019-215591
azita.iranipour@orebro.se

KomTek

Niklas Jarl
019-216850
niklas.jarl@orebro.se

Kvalitetsutvecklargruppen

Berit Olsson
019 - 214988
berit.olsson@orebro.se

Lotsen

Berit Olsson
019 - 214988
berit.olsson@orebro.se

Naturskolan

Niklas Jarl
019-216850
niklas.jarl@orebro.se

Pedagog Örebro

Mikael Kindgren
019-211806
pedagogorebro@orebro.se

Perrongen

Berit Olsson
019 - 214988
berit.olsson@orebro.se

Sjukhusskolan

Thomas Huss
019-6025736
thomas.huss@orebro.se

Gemensam ingång för Lotsen och kompassen

Gemensam ingång för Lotsen / Kompassen

019-21 23 42 eller 076-49 68 311


Alla vardagar mellan 08.30 - 9.30 samt 14.30 - 16.30

Det är inget tvång att ringa det numret om ni har andra ingångar, men det är en möjlighet.

Du som ringer:

  • Kan vilja ha hjälp med att lotsas till rätt profession som kan vara ett stöd
  • Konsultera i elevärende
  • Få information om vad Lotsen/kompassen kan hjälpa till med

 


Senast uppdaterad: 5 december 2018 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se