Gå till innehåll

Bio Roxy visar skolbio för alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Örebro kommun. Vi visar noggrant utvalda filmer som ska kunna passa för fortsatt arbete i klassrummet.

Roxy erbjuder ett höst- och vårprogram som skickas ut i början av varje termin. Du kan även prenumerera på nyhetsbrevet Bio Roxy - Skolbio.

Skolbio riktar sig till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Örebro kommun och är kostnadsfri. I mån av plats finns möjlighet för skolor i andra kommuner att boka för 30 kr per person.​ Övriga verksamheter är välkomna att kontakta oss med en förfrågan.

Vad är skolbio?

Skolbio innebär att barn och ungdomar ser film på en biograf under skoltid. Den gemensamma filmupplevelsen ger en utgångspunkt för samtal kring olika livsfrågor men också filmen språk och uttryck. Filmerna är speciellt utvalda för att passa barn och ungdomar. Ofta arbetar man kring filmens tema före och efter filmvisningen.

Filmen visar hur skolbio vidgar världen och berör människor i olika åldrar. Källa: Svenska Filminstitutet.

Varför skolbio? Fem viktiga argument

  • Film bidrar till vår förståelse av oss själva och andra.
  • Skolbio är en ingång till att förstå filmens språk i en tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga människors vardag.
  • Med filmpedagogik blir film till ett effektivt läromedel som både levandegör kunskap och utvecklar förmågan att tänka kritiskt.
  • Skolbio ger en gemensam upplevelse med möjlighet till samtal i vitt skilda ämnen.
  • Skolbio gör barn och unga delaktiga i kulturlivet på den lokala biografen och låter dem ta del av vårt gemensamma kulturarv.

Urvalet av film

Filmerna som visas på skolbio är noga utvalda både vad gäller kvalitet och teman som passar målgruppen. Film från flera olika världsdelar med hög konstnärlig och pedagogisk kvalité. ​ Filmerna kompletteras ofta med filmhandledningar för att inspirera till fortsatt arbete kring filmen i klassrummet.​

Filmhandledningar

Svenska filminstitutet publicerar årligen nya filmhandledningar. Handledningarna är till för att vägleda dig som pedagog i samband med filmvisningen med eleverna.

Filmhandledningen beskriver filmens handling, placerar in filmen och dess teman i en vidare kontext, ger uppslag till övningar och/eller samtal att föra i klassrummet efter en visning samt ger tips på ytterligare fördjupning.

Skolbio och läroplanen

Enligt skolans värdegrund ska skolan värna förståelse och medmänsklighet genom att främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Filmupplevelser bidrar som få andra upplevelser till denna förmåga till inlevelse. ​

Enligt skolans uppdrag ska eleverna få uppleva olika uttryck för kunskaper. Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. ​

Filmen och läroplanen är också en stående rubrik i Filminstitutets filmhandledningar. Där visas på hur just den aktuella filmen relaterar till skolans styrdokument, både de övergripande målen och kursmålen.​

Alla barns rätt till kultur

FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) slår bland annat fast ​alla barns rätt till kultur. Sedan år 2020 så ​är Barnkonventionen lag i Sverige.

Skolbiovisningarna sker i Salong 1 som finns på entréplan. Salongen har 139 platser varav 22 platser finns på en läktare. En toalett/RCW finns i nära anslutning till salongen. Övriga toaletter finns i källarplan, en trappa ner. Entrén har en ramp och automatisk dörröppnare.

Talsyntes och syntolkning

Filmer med svenska undertexter kan finnas tillgängliga i SubReader och MovieTalk som i vissa fall har både syntolkning och talsyntes. SubReader och MovieTalk kan laddas ner från Google Play och App Store. I kassan finns en QR-kod till SubReader. MovieTalk synkar sig med filmens ljud. Tänk på att ta med egna hörlurar så att du inte stör andra i salongen.

Vill du lära dig mer om film, och hur du kan använda film i skolan? Roxy erbjuder nu kurser för såväl lärare som elever; dels om filmberättande i stort, dels som samtal om en film ni sett på Roxy. I första hand sker samtalen på Roxy i samband med visning, men vi kan också komma ut och prata film i skolan.

Vi kan även ge stöd eller handledning till lärare för diskussioner med eleverna. Enklast och billigast sker det också i samband med skolbiovisning.

Mer information om och bokning av samtal, fortbildning, med mera.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Johan Mollberg via e-post: johan.mollberg@orebro.se

Film i Örebro län hjälper gärna till med det filmpedagogiska arbetet i skolan, och ger ekonomiskt stöd till lärare som vill besöka BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestivalen) i Malmö.

Svenska filminstitutets hemsida erbjuder mer att läsa om skolbio. Där finns även handledningar till en del filmer att ladda hem.

Gå till Svenska filminstitutets hemsida.

Visste du att...

  • Skolbio har bedrivits i Örebro sedan 1989 då kommunen övertog biografen Roxy på Olaigatan.
  • Skolbioverksamhet har bedrivits i Sverige ända sedan slutet av 1910-talet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bio Roxy

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se