Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Chef i Örebro kommun

Som chef hos oss får du möjlighet att vara med och göra skillnad på riktigt.

Leende kvinna vid post-it-lappar.

Dina möjligheter

Letar du efter utmaningar, ett meningsfullt jobb, personlig utveckling, handlingsutrymme, möjlighet att påverka samt en bra balans mellan jobb och fritid? Hos oss får du det.

Just nu söker vi

Utvecklas hos oss

Vi har höga förväntningar och tilltro till våra chefer. Vi lovar rätt förutsättningar och att undanröja hinder. Våra gemensamma ledstjärnor är förenkla, förnya, förbättra – både för medborgare och medarbetare.

Samtliga nya chefer i Örebro kommun ingår i ett introduktionsprogram där följande utbildningar ingår:

  • en del av chefssatsningen ”Sveriges viktigaste chefsjobb”
  • grundläggande utbildning i det webbaserade personalsystemet
  • introduktionsutbildning, personal – ekonomi – kommunikation.

I Örebro kommun finns olika insatser för att du ska utvecklas i ditt chefs- och ledarskap, däribland löpande chefsutbildningar och olika ledarskapsprogram.

Sveriges viktigaste chefsjobb

Som chef är du en nyckelperson för att vi ska nå framgång och klara framtida utmaningar! Därför satsar vi på det koncern­övergripande chefs- och ledar­utvecklingsprogrammet "Sveriges viktigaste chefsjobb". Programmet ska ge koncernens chefer en gemensam grund och ledarkultur samt ökad insikt och förståelse för kommunens uppdrag, styrning och ledning.

Innehållet utgår bland annat från kommunens styrmodell, varumärkesplattform och ledarplattform.

Målet är säkra, initiativrika och klara chefer som kan ta ansvar för helheten.

Texten Sveriges viktigaste chefsjobb i en orange cirkel

Mer stöd

Under Stöd till chefer längre ner på sidan kan du läsa om handledning och coachning, stöd genom mentorskap och medverkan på chefsforum med mera.

I Örebro kommun får du möjlighet att utvecklas – inom alla yrken sker fortbildning och många gör en intern karriär hos oss under sitt yrkesliv.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att våga prova nytt och anta nya utmaningar. Ett gott exempel på det är Ann-Kristin Norberg, som berättar om sin resa här.

Från personalsekreterare till förvaltningschef

Det finns stora möjligheter inom Örebro kommun att anta olika utmaningar, som att pröva på olika projektuppdrag och chefsjobb. Det säger Ann-Kristin Norberg som sedan den 1 februari 2016 är förvaltningschef för Kommunstyrelse­förvaltningen.

Ann-Kristin Norberg

Förvaltningschef Ann-Kristin Norberg

Gillar förändringsarbete

Ann-Kristin tycker att verksamheterna alltid skulle behöva vara omställningsbara.

– Omvärlden förändras hela tiden och därmed kraven på vår verksamhet. Självklart måste vi hela tiden anpassa oss till nya förutsättningar. En utmaning nu är att med en kraftigt reducerad budget i en kommun som stadigt växer, lyckas med vårt uppdrag.

Själv gillar hon förändrings-, och utvecklingsarbete och vill uppmuntra andra att ta sig an sådana uppdrag.

– Jag har väldigt lätt för att bli engagerad i olika frågor och har nog med anledning av det tagit tillfället i akt när projekt- och förändringsarbeten dykt upp.

Hon tycker att Örebro kommun är en tillåtande organisation.

– Det gäller att intressera sig för våra uppdrag, för andra människor och för deras vardag. Det mesta går att lösa om vi hjälps åt, det finns stora möjligheter till delaktighet, säger Ann-Kristin.

Strategisk utveckling

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att tillhandahålla stödtjänster till Kommunstyrelsen, nämnder, styrelser, interna och externa utförare.

– Mitt uppdrag är att vara strategiskt samordnande och coachande, men även att hitta samordning och samarbeten mellan avdelningar, som ger ett mervärde och en enklare vardag för dem vi är till för. Det roligaste med jobbet är alla möten med chefer och medarbetare, och att hitta samband och utvecklingsområden som för vår verksamhet framåt, säger Ann-Kristin.

Tog vara på möjligheten

Ann-Kristin har jobbat inom personalområdet i kommunen sedan mitten av åttiotalet och som chef i Örebro kommun sedan 2008.

– I samband med en organisationsförändring sökte jag mitt första chefsjobb. Till stora delar berodde det på min lust att vara med och påverka hur verksamheten ska se ut. Jag gillar att samspela med andra.

Från att ha varit kontorschef med personalansvar för medarbetare, fick hon anställa enhetschefer som hon sedan själv blev chef för.

Ann-Kristin vill beskriva sig själv som kommunikativ, rak, modig och relationsskapande.

– Som chef i Örebro kommun bör du tycka om att samspela med andra, att vara modig och prestigelös. Jag tycker också att det är en fin sak att vara en del av den offentliga sektorn, och att arbeta i en demokratiskt styrd organisation som är till för oss alla.

Fakta om Ann-Kristin Norberg

Yrkestitel

Förvaltningschef.

Utbildning

Personallinjen på dåvarande Högskolan i Örebro.

Första jobbet efter examen

Personalsekreterare i Örebro kommun.

Det bästa med jobbet

Alla möjligheter och möten i vardagen.

Detta inspirerar mig

Att det går att nå så många mål och syften med all kompetens och allt engagemang som finns i kommunen.

Möt några chefer

Här berättar tre chefer i Örebro kommun om sitt jobb.

Niklas Camén arbetade tidigare som enhetschef med processansvar på Förvaltningen för funktionshindrade, inom verksamheter som står för personlig assistans och daglig verksamhet. Sedan den här intervjun genomfördes har Niklas bytt tjänst och jobbar numera som enhetschef för kommunens löneenhet.

Niklas Camén

När intervjun genomfördes var Niklas Camén enhetschef inom Förvaltningen för funktionshindrade

En konkurrensutsatt verksamhet

Verksamheternas uppdrag beskriver Niklas som att tillgodose personers behov av stöd utifrån lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS.

– Vår verksamhet är ju konkurrensutsatt, personlig assistans sedan länge och daglig verksamhet sedan nyligen. Det är en del av vår verklighet, säger Niklas.

Han är chef för nio enhetschefer och en liten administrativ funktion. Enhetscheferna i sin tur är chefer för cirka 130 handledare i daglig verksamhet och ungefär lika många personliga assistenter som jobbar på schema hemma hos servicemottagarna.

– Mitt arbete kan sägas vara att skapa bästa möjliga förutsättningar för enhetscheferna att, i sin tur, skapa bästa möjliga förutsättningar för dem som jobbar ute i verksamheterna och hos servicemottagarna. Det är bara tillsammans som vi kan sköta vårt uppdrag bra, men det är såklart jag som har ansvaret för helheten, säger Niklas.

Det gäller att skapa en samsyn kring kommunens mål och vision och verksamhetens egna mål och utmaningar.

– Mitt ledarskap och verksamheten är i högsta grad värderingsstyrd, vi jobbar ju med människor som ofta har stort behov av stöd. Samtidigt är det såklart viktigt med en ekonomi i balans, säger Niklas.

Nyttig utbildningsbakgrund

Niklas beskriver sitt arbete som omväxlande, utmanande och roligt.

– Jag och mina chefer både utvecklas tillsammans och utvecklar verksamheten tillsammans. Vi skapar mervärde för servicemottagarna och ser att vi gör skillnad, säger Niklas.

I sitt arbete har Niklas nytta av sin utbildningsbakgrund som är tudelad.

– Jag skulle bli ekonom och läste enstaka universitetskurser, men det var inte så spännande, så jag började läsa pedagogik i stället.

En bra arbetsgivare

2004 började han arbeta som chef och då med titeln samordnare med arbetsledande funktion. Titeln har under åren förändrats till enhetschef. Sin nuvarande tjänst som enhetschef med processansvar började han i september 2015.

Niklas tycker att Örebro kommun är en bra arbetsgivare och att det är spännande att jobba i en politiskt styrd organisation.

– Kommunen satsar på och tar väl hand om sina chefer, och har blivit tydligare i sina förväntningar på oss. Vi har bra stödfunktioner, inte minst inom HR-området, säger Niklas.

Många utmaningar

Verksamhetens ekonomi beskriver han som komplex eftersom intäkterna hela tiden varierar.

– Så att jobba med budget och prognos är en av mina utmaningar. En annan som är aktuell just nu är att revidera våra överenskommelser med servicemottagarna. Det är också en stor brist på vikarier inom förvaltningen vilket tvingar oss att tänka nytt kring korttidsbemanning och rekrytering, berättar Niklas.

En annan utmaning för Örebro kommun är att hantera de effektiviseringar som krävs av verksamheterna. Försäkringskassans allt tuffare bedömningar i sina beslut om personlig assistans är en ytterligare utmaning och den relativt nya konkurrensutsättningen av daglig verksamhet en annan.

Men Niklas gillar utmaningar.

– Jag blev nog chef för att jag gillar att tillsammans med andra skapa mervärde för människor och att ha ansvaret för att det funkar. När något inte fungerar bra gäller det att motivera till förändring och i andra fall till förbättring. Jag och mina enhetschefer måste också tänka strategiskt – hur ska vi ta oss an det som väntar runt hörnet?

Niklas beskriver sig själv som lugn, trygg, och inlyssnande med resultatet i fokus, och tycker att han har förmågan att bygga vikänsla, delaktighet och samhörighet.

– Jag agerar när det behövs och enhetscheferna vet att jag står bakom dem och verksamheterna. Det är viktigt att alla får utnyttja den potential de har, säger Niklas.

Fakta – Niklas Camén *)

Yrkestitel

Enhetschef.

Utbildning

Fil.kand. i beteendevetenskap med sociologi med inriktning mot arbetslivet.

Första jobbet efter examen

Granska resultat för nationella prov på SCB i 6 månader.

Det bästa med jobbet

Mötet med kollegor och medarbetare och att lyckas ge bra stöd till dem som behöver det.

Vad eller vem inspirerar dig?

Att vara den chef som mina duktiga medarbetare förtjänar. Min mamma inspirerar mig också, med sina yrkeskunskaper som chef.

*) Sedan den här intervjun genomfördes har Niklas bytt tjänst och jobbar numera som enhetschef för kommunens löneenhet.

Hon bytte från mjuka frågor till hårda. Åse Friberg är verksamhetschef på Park och Gata inomTekniska förvaltningen i Örebro kommun och ansvarar för det som i detaljplan definieras som allmän platsmark.

Åse Friberg

Enhetschef Åse Friberg.

Finns i ett spänningsfält

– Vårt uppdrag är brett och stort, vi ska bidra till ett mervärde för örebroarna och dem som vistas här. Staden ska vara ren och trygg och kommunikationerna på våra gator ska fungera. Just nu förbereder vi oss som bäst för vinterväghållningen, säger Åse.

Hon beskriver sitt arbete som spännande, omväxlande och personligt utvecklande. Det handlar en del om ett spänningsfält mellan medborgarnas önskemål, politikernas krav och medarbetarnas syn på sitt arbete.

– Den ena dagen är inte den andra lik, vi har många olikartade frågor att lösa i vår verksamhet. Det blir många spännande möten och ett arbetsliv som också påverkar privatlivet. Jag har kunnat hitta sidor hos mig själv som jag inte varit medveten om. I rollen som ledare handlar det mycket om ens personliga egenskaper, säger Åse.

En utmaning som kommunen gemensamt har är fortfarande att ändra nidbilden av kommunalarbetaren: att en arbetar medan två står och ser på.

– Vi har ett hårt tryck och höga krav på verksamheten och blir granskade högt och lågt. Det kräver en transparens så att folk förstår vad vi gör och varför. Vi vill bjuda in, skapa förtroende, nyfikenhet och i slutänden förståelse, säger Åse.

Tydliga krav på ledarskapet

Hon beskriver sin bakgrund som ”brokig”.

– Som ung jobbade jag i detaljhandeln, jag har jobbat som personlig assistent, haft eget företag i den branschen och jobbat i den kommunalt. I kommunen har jag har arbetat i flera olika roller där jag fick kompetens för ledarskapet, bland annat i en samordnarroll, som arbetsledare och vikarierande enhetschef. Då väcktes mitt intresse för ledarskapet, berättar Åse.

2010 blev hon chef för den kommunala parkeringsövervakningen innan hon i februari 2012 blev enhetschef för den egna regiverksamheten inom Park och Gata, d v s arbetar med drift, underhåll och byggnation inom verksamhetsområdet.
Under 2020 har Åse haft ett utökat uppdrag förutom sin enhetschefstjänst som tillförordnad verksamhetschef på deltid för Park och Gata och från och med månadsskiftet november nu 2020 har hon tillträtt tjänsten som verksamhetschef och släppt rollen som enhetschef.

– Jag har gått flera olika ledarskapsutbildningar, även de som Örebro kommun erbjudit. Kommunen har blivit tydligare i sina krav på ledarskapet och ger oss ett gott stöd. Dessutom har jag stort stöd i min egen ledningsgrupp och i ledningsgruppen på nästa nivå.

Den bästa skolan för att bli en bra ledare tycker Åse är den erfarenhet man får genom sitt yrkesliv och de misstag man genom åren gör.

– Om man vill så kan man förändras och utveckla de områden man behöver bli bättre på. Att lära av sina misstag är en bra grundstomme till ett bra ledarskap och att våga fatta beslut även om det inte alltid blir rätt. Ibland kan det vara bättre att fatta ett beslut än inte alls, och sedan korrigera det som behövs.

Åse är chef för den största verksamheten inom Tekniska förvaltningen, där hon har tre enhetschefer direkt underställda henne samt en grupp utredningsingenjörer. I verksamheten finns sedan ytterligare ett chefsled med gruppchefer som jobbar nära den operativa verksamheten men som också de har ansvar för verksamhet, personal – och budget. Gruppcheferna i sin tur chefar över ett varierande antal medarbetare.

– I grunden är vi ungefär 150 helårsanställda men vi kan ha upp emot ett femtiotal säsongsanställda såväl vinter som sommar. Vi jobbar ju också mycket med entreprenörer som ingår i arbetslag eller som behöver samverkas med då vi ansvarar för planeringen och utförandet av driften och underhållet av allmän platsmark. Ekonomiskt så har vi en driftbudget på någonstans kring 187 miljoner kronor, utöver det så har vi ytterligare säkert 100 miljoner som vi arbetar på uppdrag av andra verksamheter inom programområdet, säger Åse.

Verksamheten har förutom skatteintäkter som finansierar deras verksamhet, även uppdrag från andra verksamheter/förvaltningar där man tar betalt per timme.

Viktigt med prestigelöshet

En viktig egenskap för en chef och ledare anser Åse vara prestigelöshet.

– Då kan man lära sig av sina misstag och även inse att man inte behöver kunna allt själv. Jag är ju omgiven av kunniga medarbetare och behöver inte kunna allt själv. Inom kommunen har vi också specialister på olika områden som stöd att ta hjälp och få stöd av.

Tydlighet i vad man förväntar sig, att ta tag i konflikter och att vara kommunikativ är andra egenskaper som Åse framhåller som viktiga i ett ledarskap.

– Det är också viktig att ha en förståelse och acceptans för att människor är olika och inte utgå från sig själv som norm.

Under hösten ägnar sig Åse bland annat åt att kvalitetssäkra verksamhetens processer på olika sätt, analyserar det ekonomiska delårsresultatet, följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och planerar för nästa år och framåt.

– Jag har ju enhetschefer och gruppchefer som ägnar sig åt de dagliga operativa frågorna och kan koncentrera mig på de organisatoriska och strategiska, säger hon.

Fakta – Åse Friberg

Yrkestitel

Verksamhetschef.

Utbildning

Universitetsstudier.

Första jobbet efter utbildning

Arbetade i det privata näringslivet, inom assistansbranschen.

Det bästa med jobbet

Att få arbeta med utveckling av verksamheten och människorna i verksamheten.

Detta inspirerar mig

Att se medarbetare växa och utvecklas, möta andra som lyckats, nå resultat och möta människor som är nöjda med det vi gör.

Gustaf Brandell är biträdande rektor vid Navets skola F–9 och tillsammans med kollegan Annika Billinger leder han skolverksamheten.

– Vi är ett team. Jag gillar att vara chef tillsammans med Annika, vi har samma syn på vårt uppdrag, säger Gustaf.

Gustaf Brandell

Biträdande rektor Gustaf Brandell

Sitt uppdrag beskriver han som att driva skolan så att eleverna får goda kunskaper och värderingar, samt att bevaka alla elevers rätt till god utbildning och gott bemötande.

– Alla har inte samma förutsättningar och där ska skolan kompensera så att alla elever når så långt de kan. Sedan är det ju pedagogerna som gör verklighet av ambitionerna, de finns i första linjen och jag ska stärka deras motivation och förståelse för sitt uppdrag.

Växlande i tempo och uppgifter

Gustaf beskriver sitt arbete som omväxlande, utmanande och lärorikt.

– Det växlar i både arbetsuppgifter och tempo. Vi har fantastiska styrdokument, men skolan är ändå en verksamhet där pendeln slår ganska långt i hur pedagogik ska bedrivas. Det gäller att prioritera och fokusera rätt.

Han beskriver växlingen i arbetsuppgifter med exemplen att ta emot en skolinspektion som granskar myndighetsutövningen, och att möta föräldrar som inte är nöjda med sitt barns situation i skolan.

– Vi ska få hit Skolinspektionen nu som ska titta på skolan utifrån nyanlända elevers rätt till skolgång och lärande. Vi har ju många nyanlända elever.

Framför allt under sommaren, när eleverna och medarbetarna är lediga, tycker han också att det finns tid för eftertanke.

Roligast tycker han att arbetet med värdegrunden och tryggheten är.

– Här jobbar elevhälsan och pedagogerna tillsammans och vi har skapat en handledningsmodell i arbetet.

Hösten är en tid när det är mycket fokus på just trygghetsarbetet. På morgonen har Gustaf träffat elevrådet, där en idé om att spela in en film för att informera om skolans trygghetsteam diskuterades.

– Vi har en trygghetsplan som inkluderar likabehandling och just nu frågar vi eleverna hur de upplever tryggheten, sedan följer vi upp resultatet och ser vad vi behöver göra.

Tredje året som rektor

Gustaf har en bakgrund som lärare, precis som alla som blir rektorer.

– För att bli rektor måste man, som det heter, ”ha pedagogisk insikt”.

Han har också arbetat som kvalitetsutvecklare inom skolområdet. Som rektor är han inne på sitt tredje år.

– Jag gillar att vara chef i Örebro kommun. Det är lätt att få stöd i olika sammanhang och inom olika sakområden och enkelt att samarbeta med andra verksamheter inom kommunen, till exempel socialtjänsten. Det handlar nog en del om storleken på kommunen och organisationen, jag tror att det kan vara svårare i en mindre kommun.

På frågan hur det kommer sig att han blev chef svarar Gustaf:

– En sak har lett till en annan. Jag var lärare, blev arbetslagslärare och hade en rektor som sa att jag skulle bli rektor en dag. Som kvalitetsutvecklare hade jag förmånen att under två år på halvtid få arbeta nära rektor och vid sidan av pedagogerna, men utan personalansvar. Sedan fanns det ingen återvändo, jag visste ju att jag ville jobba med skolutveckling.

Till sin hjälp i att leda och fördela arbetet har Gustaf, förutom sin nära kollega, en ledningsgrupp med representanter för alla arbetslag.

– Viktiga är ju också arbetsplatsträffarna, just nu planerar jag för en där vi ska följa upp resultatet av medarbetarenkäten. På skolan finns också fyra förstelärare som jag träffar regelbundet.

Vill inte komma för långt ifrån eleverna

Gustaf gillar utmaningar och ser möjligheter i konflikter.

– Att få människor att se saker ur flera perspektiv och tillsammans hitta lösningar, leder ju till utveckling. Att vända en svår situation till något gott är väldigt inspirerande.

En utmaning i yrket är att inte bli uppslukad av det administrativa arbetet.

– Ibland tycker jag att jag hamnar för långt ifrån eleverna både fysiskt och mentalt. Jag vill vara nära verksamheten och får hela tiden jobba med att disponera min tid rätt, säger Gustaf.

Det bästa med jobbet tycker han är att ha stora möjligheter att påverka elevernas framtid.

– Det är ju de framtida samhällsmedborgarna vi fostrar.

Förståelse för den demokratiska processen

Att vara chef i Örebro kommun och i offentlig sektor ställer speciella krav.

– Du måste ha förståelse för den politiska demokratiska processen. Det är det allmänna som bedriver den här skolan, och för mig innebär det stora krav på saklighet, gott bemötande, att kunna se på saker ur flera perspektiv och att behandla människor likvärdigt. Sedan har vi öppenheten, offentligheten och möjligheten till kontroll som en stor fördel.

Att rekrytera personal är svårt och roligt.

– Här får vi också ett gott stöd från kommunens personalavdelning. De ordnar även vidareutbildning som till exempel ”Sveriges viktigaste chefsjobb”, som jag gått.

Förebild och garant

Gustaf ser det som sin uppgift att vara en förebild för sina medarbetare och en garant för att alla elever får det de har rätt till. Om sina egenskaper som ledare säger Gustaf:

– Jag tror att jag ses som tillitsfull, ansvarsfull, kommunikativ, reflekterande och närvarande. Jag vill motivera och få med andra, inte visa med hela handen.

Fakta – Gustaf Brandell

Yrkestitel

Biträdande rektor.

Utbildning

Grundskollärarutbildning 1–7 och pågående rektorsutbildning.

Första jobbet efter utbildning

Grundskollärare.

Det bästa med jobbet

Att kunna påverka elevernas framtid.

Detta inspirerar mig

Att vända en svår situation till något gott.

Dina förutsättningar

Vi jobbar i en politiskt styrd organisation som finansieras av skattepengar och där offentlighetsprincipen är viktig. Som chef är du en del av en helhet och du får bra stöd för att lyckas i ditt uppdrag.

Ledarplattformen

Örebro kommuns ledarplattform "Sveriges viktigaste chefsjobb" visar viljeinriktningen och ambitionen för ledarskapet i kommunen. Vi har höga förväntningar på dig, och stor tilltro till att du gör ett bra jobb. Vårt löfte är att ge dig rätt förutsättningar och att undanröja hinder.

Bild med text som beskriver Örebro kommuns ledarplattform

Klicka på bilden om du vill se den i större storlek.

Stödfunktioner

Målet är att du som chef ska ha rätt förutsättningar och kompetens för att lyckas i ditt uppdrag. Som stöd till dig finns bl.a. Kommunstyrelseförvaltningens olika stödfunktioner där t.ex. kommunikation, HR, ekonomi och digitalisering ingår.

Handledning, coachning och mentorskap

Genom ökad självinsikt kan du utvecklas och bli tryggare i din chefsroll. Därför erbjuds du handledning/coachning. Du kan också få en mentor. Mentorskapet är ett sätt att inspirera och få människor att utvecklas i sin yrkesroll som chef. I mentorn får du ett bollplank som kan hjälpa dig vidare i olika situationer.

Chefsforum

Chefsforum är en mötesplats för alla chefer inom Örebro kommun och de kommunala bolagen. Syftet är att arbeta med strategiska verksamhets- och utvecklingsfrågor och säkra en röd tråd i Örebro kommuns utveckling av ledning och styrning, med ett tydligt medborgarfokus.

Utöver Chefsforum kan olika förvaltningar ha egna ledningsforum.

Som chef har du verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och företräder arbetsgivaren Örebro kommun. Du ansvarar för att fatta och verkställa beslut, förvalta uppbyggt värde och kvalitet samt driva verksamheten kostnads­effektivt. 

Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för bästa möjliga måluppfyllelse, genom att organisera och leda verksamheten. Du är en viktig förebild som skapar delaktighet, stärker och utvecklar medarbetare.

Hos oss får du möjlighet att arbeta med kvalitetsutveckling för att ge en god och likvärdig service till medborgarna och bidra till helheten i kommunens långsiktiga utveckling.

Vi uppmuntrar till eget initiativtagande, att du nyttjar ditt handlingsutrymme och uppvisar mod att våga pröva nytt!

Glad man sitter med litet barn på parkbänk

Bra balans mellan jobb och fritid är viktigt för oss i Örebro kommun!

Sveriges viktigaste chefspodd

Sveriges viktigaste chefspodd är en podcast där programledarna Emelie Ekelund och Sofia Sjöström intervjuar och diskuterar intressanta ämnen med chefer och ledare i Örebro kommun.

Podden vänder sig främst till chefer inom kommunen och ger tips, inspiration och vägledning om hur det är att leda andra i Örebro kommun.

Sveriges viktigaste chefspodd finns även där andra poddar finns.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se