Meny
 • Start
 • / Vi växer, du växer

Vi växer, du växer

Fler vill bo och leva i Örebro. Idag bor drygt 150 000 människor här, men redan 2023 beräknas vi vara 158 000. Vi står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna och det är inte konstigt.

I Örebro har människor i alla tider samlats för att mötas över gränser, skapa sig ett bättre liv och göra det bästa av sina idéer.

Ett starkt näringsliv och ökande handel driver stadens tillväxt framåt. Den kraftiga folkökningen består till största delen av inflyttning, men också födelseöverskottet är betydande och kommer att bli alltmer betydelsefullt under den kommande tioårsperioden. Antalet invånare i yrkesaktiv ålder ökar inte fullt så snabbt som antalet invånare i övriga åldrar.

Stort behov av bostäder och kontor

För att möta tillväxten behöver vi 3 000 nya bostäder de närmaste fyra åren och det långsiktiga behovet är ännu större. Fram till 2030 beräknar vi att det behövs 11 200 nya bostäder. Bristen på bostäder visar sig på priserna. En undersökning från Svensk mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i Örebro ökat med 19 % under 2014 (jämfört med 9 % i övriga landet). Behovet av nya kontor är också stort.

Infograf över befolkningsökningen i Örebro

Befolkningsökning 13 %

Till 2023 ökar Örebros befolkning med 13 %.

Vakansgrad bostäder 0,1 %

För att klara befolkningsökningen behöver minst 700 bostäder byggas årligen.

Vakansgrad kontorslokaler 0 %

Behovet av nya kontor i centrala lägen är mycket stort.

Näringslivet driver utvecklingen

Här finns ett stabilt näringsliv som präglas av tillväxt och mångfald. En bred fördelning mellan branscher gör att vi kan hålla en god utveckling även när konjunkturen svänger. Här finns över 1 300 företag i olika storlek. Varje år startas mer än 900 företag i vår kommun. Avancerad industri samsas med kvalificerad tjänsteproduktion och högteknologisk forskning. Samtidigt är logistik, besöksnäring, handel, IT, media och kommunikation på frammarsch och expanderar kraftigt. Örebro är också en stark förvaltningsstad med ett 30-tal myndigheter, vilket bidrar till stabiliteten.

Antal sysselsatta per bransch (i procent)

 • Offentlig sektor 28 %
 • Handel och besöksnäring 18 %
 • Tjänsteföretag 16 %
 • Kompetensutveckling, forskning och utbildning 12 %
 • Bygg och fastighet 10 %
 • Tillverkning 9 %

Källa: SCB

Örebro är en viktig del av Sveriges tillväxt

Vår arbetsmarknadsregion är den femte största i landet och löneutvecklingen visar en uppåtgående kurva. Det märks inte minst på vår handels- och besöksnäring. Vi är den kommun i kategorin ”större städer” vars detaljhandel utvecklats starkast under de senaste fem åren. Idag omsätter detaljhandeln 11 miljarder årligen.

Kommungruppen Större städer innefattar 31 städer. Stockholm, Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. Källa: Handelns utredningsinstitut (HUI).

Utveckling av total detaljhandel i större städer 2008–2013

 • Örebro 23 %
 • Skövde 21 %
 • Helsingborg 20 %
 • Kalmar 18 %
 • Linköping 18 %
 • Karlstad 16 %
 • Eskilstuna 16 %
Infograf över tillväxt i Örebro 2006-2011

Tillväxt antal företag 2006–2011

Analysföretaget Bisnode undersökte under 2013 hur Örebro kommuns och regionens närigsliv utvecklats i relation till andra omkringliggande städer och regioner.

Universitetet säkrar kompetensförsörjning

En viktig förutsättning för näringslivets tillväxt är Universitetet. Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva. Här studerar och arbetar cirka 17 000 studenter och 1 300 anställda. Universitetet har en bred och växande forskning samt ämnesbredd inom medicin, juridik, ekonomi, naturvetenskap, teknik, humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, musik och idrott. Vår läkarutbildning rankas som den bästa i landet av Medicinstuderandes förbund. Åtta av tio nybörjarstudenter kommer från platser utanför regionen och många väljer att stanna kvar, vilket bidrar till att säkra kompetensförsörjningen.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

Publicerad: 25 november 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se