"Jag är så oerhört tacksam över den stöttning jag fått av mina kollegor" – vinnaren Jonathan Jogensjö om Pedagogiskt pris

Den 2:a december sent på eftermiddagen fick jag ett mail av mina närmaste chefer gällande ett ”spännande utvecklingsprojekt” på skolan. Jag kommer till mötet, slår mig ner och vi börjar samtalet men hinner inte komma till det spännande utvecklingsprojektet. Tio minuter senare befinner jag mig i ett klassrum med mina jublande mentorselever och får höra en fin motivering gällande det pedagogiska priset 2021. Motiveringen visar sig vara riktad till mig, vilket känns surrealistiskt men samtidigt greppbart då jag själv vill uppfattas på det vis som motiveringen lyder.

Under min gymnasietid studerar jag på naturvetenskapsprogrammet med fotbollsinriktning på Rudbecksskolan i Örebro. År 2012 börjar jag på Chalmers tekniska högskola och studerar där till civilingenjör inom bioteknik. Mitt mål var att så småningom arbeta inom läkemedelsbranschen där jag också hamnar några år senare. Jag skriver min masteruppsats på AstraZeneca i Göteborg och blir därefter tillfrågad att fortsätta som konsult, men på något vis känns det inte längre tilltalande. Jag börjar reflektera över vad för typ av människa jag vill bli i framtiden. Jag vill utvecklas socialt, som ledare men samtidigt göra skillnad för andra människor med de ämneskunskaper jag besitter. Jag väljer att studera KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) på Chalmers för att få ämneslärarbehörighet i kemi och matematik på gymnasiet.

Bygga relationer och få elever att tro på sin egen förmåga

Våren 2020 börjar jag på Idrottsgymnasiet i Örebro som kemi- och matematiklärare. Jag är alltså tillbaka på en gymnasieskola med idrottsinriktning i Örebro, fast denna gång som lärare och en av mina tidigare fotbollstränare som mentorskollega. Genast inser jag att det roligaste med yrket är att bygga relationer med elever och få elever att tro på sin egen förmåga. Utöver detta arbetar jag mycket med planering. Jag har alltid koll på vilka lektioner som komma skall och gillar att ligga steget före. Detta gör att jag får frihet i mitt arbete att svara på elevers frågor utanför lektionstid, bygga relationer med elever men samtidigt vara snabb med att ge feedback på uppgifter och prov. Min feedback vill jag ska bygga upp elevernas självförtroende och skapa motivation men samtidigt visa vad de behöver öva på framöver. Det finns också mycket jag lär mig av mina elever genom feedback från dem. De har inte bara nominerat mig till att få det pedagogiska priset utan de har även format mig till den pedagog jag är idag.

Tacksam för all stöttning

Mina två första år som lärare har varit speciell på grund av de omständigheter som omslutit oss, men jag är så oerhört tacksam över den stöttning jag fått av mina kollegor. Jag har fått tagit del av lektionsplaneringar, planeringar över arbetsområden, kemilaborationer men också fått ämnesdidaktiska tips kopplade till mina ämnen. Därför vill jag tacka mina kollegor som gör det möjligt för mig att göra det jag tycker är roligast med yrket – bygga relationer med elever och stötta dem med sina studier. Det finns så många av mina kollegor som jag ser upp till och jag är tacksam att jag får lära mig av er. Tack för att jag får jobba på Idrottsgymnasiet i Örebro. Det är verkligen en ynnest!

/Jonathan Jogensjö, lärare på Virginska gymnasiet

Senast uppdaterad:

Publicerad: