Skicka vidare! Joacim Strömberg

I vår intervjuserie Skicka vidare! är det den här gången Joacim Strömberg, specialpedagog på Nikolaiskolan, som svarar på tre frågor från Mia Aversjö.

Joacim Strömberg, specialpedagog på Nikolaiskolan

Berätta om hur det är att starta upp andra läsåret på en nyöppnad skola?

Nu har vi klarat av vårt första läsår på denna nyöppnade skola. Självklart tar vi med oss mycket intressanta upplevelser och erfarenheter från uppstarten. Vi befinner oss i en situation där vi äntligen får till riktiga möten mellan barn från olika miljöer i staden. Vi är en skola som uppmuntrar mångfald, kultur och möten.

Vad har du lärt dig under ert första år på Nikolai?

Den erfarenhet som framför allt präglat oss i starten, är den att ungdomar inte har svårt för att integreras om vi vuxna bara ser till att skapa förutsättningarna!

Vilket är din häftigaste utmaning som specialpedagog?

Det går inte ha ett mer spännande jobb än att vara specialpedagog på Nikolaiskolan. Vi har elever som kommer från Närkes alla hörn och samtidigt på sätt och vis från hela världen.

Den finaste utmaningen för mig är att få alla elever som går hos oss, att på riktigt känna att det finns vuxna som ser deras potential, som hela vägen tror på att de kan lyckas och alltid är redo att ta nya tag oavsett hur stora utmaningarna är!

 Jag vill skicka vidare till Anna Ragnarsson Preinert, rektor på Språkintroduktionsprogrammet (SPRI), Virginska Gymnasiet

  1. Vad brinner du mest för i ditt uppdrag?
  2. Vilket är ditt bästa minne som skolledare?
  3. Om du fick drömma, vad i gymnasieskolan skulle du helst vilja utveckla?

Senast uppdaterad:

Publicerad: