Skicka vidare! Anna Lindquist-Eriksson

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Anna Lindquist-Eriksson, rektor på Svealundsskolan, som svarar på tre frågor från Ann-Marie Björnsson.

Anna Lindquist-Eriksson, rektor på Svealundsskolan

Anna Lindquist-Eriksson

Hej Anna! Berätta lite om dig själv.

Jag är rektor på Svealundsskolan sedan augusti 2021. Har jobbat i kommunen i snart åtta år, som rektor för Eklundaskolan och sedan 2019 rektor även för Sveaskolan. Jobbade innan som rektor i Lindesbergs kommun. Har ansvar för grundskolan F-6, fritidshem och grundsärskolan både mot ämne och ämnesområde. Har tillsammans med mina pedagoger påbörjat en härligt utmanande resa med att skapa Örebros nyaste skola.

Nu har ni snart varit i era nya lokaler ett läsår, hur har det varit att flytta in i helt nytt, organisatoriskt?

– Det har varit en utmaning men det har gått över förväntan mycket tack till det förarbete vi gjorde tillsammans samt att mina pedagoger är fantastiska på att hitta lösningar, anpassa sig och alltid sätta verksamhetens behov i första hand.

Ni fick ju vara inneboende i Änglanda medan er nya skola byggdes – hur fungerade det? Tänker hur ni delade upp de två olika skolorna? Och ledningen?

– Eklunda evakuerades till Änglandaskolan sommaren 2018 och var med och startade upp Änglandaskolan tillsammans med dem. Vi skulle initialt vara där i två år men det blev tre år. Vi var två skolor som delade på lokalen, det vill säga två olika ledningar och så vidare. Men under våra tre år tillsammans förekom också mycket samarbete och samsyn kring vårt arbete och samvaro i huset. 

Efter några år inneboende har ni nu slagits samman med nästa skola, Svea. Det har varit en lång och stor omställning. Hur har det varit för dig att vara rektor i det?

– Det har varit en rolig resa som började redan fyra år innan hopslagningen. Dåvarande rektorn på Sveaskolan och jag tog stöd i forskare från både Stockholm och Linnéuniversitetet som stödde oss i att kartlägga likheter och skillnader mellan skolornas kulturer. Vi jobbade även med att diskutera gemensamt vad som var viktigt för de båda skolorna i form av värdegrundsfrågor, traditioner, förhållningssätt med mera för att gemensamt kunna bygga vår ”nya” kultur på Svealundsskolan. Detta har självklart varit en utmaning och ett hårt arbete men också otroligt stimulerande och roligt. Jag är övertygad om att det förarbete och det engagemang vi la ner innan vi slog ihop har gagnat oss och vår skola.

PÖ-redaktionen skickar härnäst tre frågor vidare till Anders Bergmark, lärare på Centralt skolstöd:

  1. Kan du berätta lite om hur ditt uppdrag ser ut?
  2. Vad ser du som viktigast i mötet med eleverna?
  3. Har du några tips till skolorna om hur de kan organisera för att få tillbaka eleverna du möter till klassrummen?

Senast uppdaterad:

Publicerad: