Skicka vidare! Anna-Lena Anhammer

I intervjuserien Skicka vidare! är det denna gång Anna-Lena Anhammer, förstelärare på Norrbyskolan, som svarar på tre frågor från Lydia Kreij.

Anna-Lena-Anhammer, förstelärare-på-Norrbyskolan

Anna-Lena-Anhammer

Hej Anna-Lena! Berätta lite om dig själv.

Hej! Anna-Lena Anhammer heter jag och jobbar på Norrbyskolan f-6 i Örebro. Jag undervisar i klass 1-4 och just nu är jag klasslärare i en härlig etta. Jag har varit verksam som lärare i mer än 20 år och trivs fortfarande otroligt bra med mitt yrke och min arbetsplats. Jag undervisar i alla ämnen, även om SO och svenska ligger mig varmast om hjärtat. Jag och två kollegor till är Förstelärare på Norrbyskolan och tillsammans med vår ledningsgrupp och övriga kollegor har vi under de senaste fem åren drivit ett strukturerat utvecklingsarbete i kollegialt lärande på skolan.

1) Vad inspirerar dig i läraryrket?

Jag inspireras och utmanas främst av mina duktiga generösa kollegors kloka tankar och idéer, av samarbetande arbetslag och det utökade kollegiet. Mina elever och samspelet med dem inspirerar mig också och får mig att fundera över hur jag kan göra mina lektioner bättre, roligare och mer anpassade för att nå alla och göra alla delaktiga. En stor inspirationskälla för mig som har arbetat så länge som lärare är även alla duktiga studenter som jag får äran att handleda. Studenterna ger mig ofta nya idéer och får mig se på mig själv som lärare utifrån, vilket jag tycker är nyttigt och lärorikt. När det gäller mina ämnen inspireras jag ofta av att använda mig av skönlitteratur i undervisningen. Jag märker att eleverna minns det vi lär oss bättre när jag kopplar undervisningen till olika skönlitterära böcker som vi diskuterar och analyserar i klassen.

2) I ert kollegiala utvecklingsarbete på Norrbyskolan har ni arbetat med kooperativt lärande under en längre tid. Vilka effekter har du sett hos elevernas kunskapsutveckling och vad har det gett dig som pedagog?

Eleverna på Norrbyskolan är vana vid att undervisningen innehåller kooperativa delar. Eleverna är duktiga på att samarbeta och dela med sig av sina kunskaper. De förstår att de kan lära sig av varandra och de ser varandra som kunskapskällor och lärresurser vilket gör att det blir en trygg och fin stämning i klassen. Eleverna är mer delaktiga än tidigare på lektionerna och de är vana vid att bli indelade i olika gruppkonstellationer. De blir mer motiverade av att lära sig när lärandet sker i samspel med sina klasskompisar och lektionerna blir roligare och mer varierade. På Norrbyskolan har vi sett att eleverna som arbetar kooperativt blir mer trygga med varandra och har lättare att redovisa och diskutera saker muntligt. Vi har haft bättre resultat på de muntliga nationella proven i både svenska, matematik och engelska och vi tror att vi har det kooperativa lärandet att tacka för det. Jag kan även se att eleverna tar till sig och minns de kunskaper som de har fått arbeta kooperativt med bättre.

Det kooperativa lärandet har gett mig verktyg att nå alla elever i klassrummet. Det gör eleverna mer delaktiga och det blir då roligare att planera och undervisa tycker jag. Det blir även lättare för mig att bedöma eleverna formativt eftersom de kooperativa strukturerna tydligt synliggör elevernas lärande. Det kooperativa lärande ger mig även tid att se och fånga upp de elever som inte har förståelse för ämnet vi arbetar med.

3) Hur ser det fortsatta utvecklingsarbetet ut på skolan? Vad fokuserar ni på läsåret 2020/2021?

Norrbyskolan har under de senaste åren deltagit i flera skolutvecklingsprojekt från Skolverket (till exempel SPL, läs- och matematiklyftet och programmering), Centralt skolstöd (digitalt läs- och skrivstöd) samt kooperativt lärande. Den röda tråden har hela tiden varit kollegialt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt en vilja att nå ALLA elever i klassrummet. Under läsåret 20/21 kommer vi på våra pedagogiska konferenser att sträva efter att hitta en balans mellan pedagogernas införskaffade kunskaper och förankra samt befästa dem i undervisningen.

Detta gör vi genom att arbeta vidare med kollegialt lärande där vi först läser vetenskaplig litteratur och sedan diskuterar vi litteraturen i lärgrupper. Vi samplanerar lektioner som baseras på den litteratur vi läst och sedan genomför vi lektionerna. Slutligen ses vi i lärgrupperna igen och diskuterar våra genomförda lektioner eller lektionsmoment. Vi fortsätter att fokusera på kooperativt lärande (just nu repeterar vi grundprinciperna) och IKT i undervisningen och satsar på att få med alla pedagoger på tåget.

Jag vill skicka vidare tre frågor till duktiga Nina Henriksson, Eklundaskolan.

  1. Hur gör du för att få till ett bra klassrumsklimat?
  2. Du som är en erfaren pedagog, vad tycker du är viktigt att tänka på som nyutbildad lärare? Har du några tips och idéer?
  3. Hur vill du fortsätta att utvecklas som lärare?

Senast uppdaterad:

Publicerad: