Skicka vidare! Angelica Sundström

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Angelica Sundström, rektor på Brunnsskolan, som svarar på tre frågor från redaktionen på Pedagog Örebro.

Angelica Sundström, rektor på Brunnsskolan

Angelica Sundström

Hej Angelica! Berätta lite om dig själv.

– Jag heter Angelica Sundström och är snart 35 år. Jag läste till F-6-lärare på Örebro universitet och flyttade direkt därefter till Stockholm där jag jobbade som lärare, först i Täby och sedan i Sollentuna. Efter en kort tid som biträdande rektor på den skola där jag jobbade i Sollentuna gick jag 2018 över till att arbeta som rektor där. Sedan december 2021 arbetar jag nu som rektor på Brunnsskolan, parallellt med att jag också läser sista året på Rektorsprogrammet.

Hur har första tiden som rektor på Brunnsskolan varit?

– Den har varit väldigt bra. Det är klart att det kan vara lite tufft att komma in i en ny organisation. Jag kommer från den privata sektorn och har inte jobbat kommunalt förut, så det har ju varit en stor omställning. Men jag fick ett jättevarmt mottagande, både från verksamhetschefen och från biträdande rektor och alla medarbetare på Brunnsskolan. Så det har varit jätteroligt! 

Vilka frågor eller utmaningar ligger överst på agendan just nu?

– En viktig sak är att försöka få tillbaka någon slags normalitet efter pandemin. Jag kom in under en period med jättehög frånvaro, där det var viktigt att försöka hålla ett lugn och skapa stabilitet i lärarnas arbetsmiljö. Det var en utmaning i början och det är något att fortsätta jobba med. Att delvis ha jobbat hemifrån kanske har medfört vissa fördelar, men en del saker i samarbetet behöver man få tillbaka igen.

– En utmaning framåt är också organisationen. Jag tog över en annan persons organisation. Hur ska det se ut framåt? Det är något som vi sitter med just nu, när vi blickar mot ett nytt läsår.

– Örebro kummun jobbar också mycket med digitaliseringen. Hur får vi in detta på ett bra sätt i verksamheten? Jag kommer från en kommun som var jättedigitaliserad och ser att här finns mer att ge och komma framåt i.

Vad upplever du som de största skillnaderna mellan att jobba som rektor på en kommunal jämfört med en fristående skola?

– Det kan vara lättare att tänka utanför boxen i en fristående verksamhet, saker och ting är inte lika fasta där. Det känns lite mer stelbent i kommunal verksamhet. Jag tycker också att man är 'längre ifrån'. I den privata koncern där jag arbetade hade vi 14 skolor. Där blev man väldigt nära skolchefen och hade nära till beslutsfattande processer. Här är jag mer en liten pusselbit i en större organisation. Det tycker jag är en jättestor skillnad. Det positiva är att det finns så mycket bra strukturer och rutiner, att det är många som redan har byggt upp bra saker. Har man frågor kring något så hittar man lätt svar på intranätet. Det är en jättefördel! Man börjar inte på noll, som man ibland kan göra i vissa frågor inom det privata.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Ann-Marie Björnsson, administrativ samordnare på Engelbrektsskolan:

  1. Du har nyligen fått en ny chefsroll på skolan. Vad innebär den?
  2. Vad ser du för fördelar med en sådan roll på en skola?
  3. Vad ser du som största utmaningen med ditt nya uppdrag?

Senast uppdaterad:

Publicerad: