Gå till innehåll
 • Start
 • / Tema
 • / Överlämnande från grundskola till gymnasieskola

Överlämnande från grundskola till gymnasieskola

När en elev byter skola eller skolform är den skola, som eleven lämnar, skyldig att lämna över uppgifter om eleven till den nya skolan.

Det är viktigt att överlämningen görs på ett systematiskt sätt med rutiner, professionell dokumentation och kommunikation med elever och vårdnadshavare inför övergången till gymnasieskolan.

Här hittar du nedladdningsbara dokument samt information kring överlämnande från grundskola till gymnasieskola.

Vid pedagogiskt överlämnande krävs inget samtycke. Det är däremot viktigt att upplysa vårdnadshavare och elev om vilken typ av information som överförs till gymnasieskolan och vilken information som kräver samtycke från vårdnadshavare. Finns till exempel utredning med annan information än den pedagogiska ska samtycke efterfrågas.

Läs mer på Skolverkets sida "Överlämning vid skolbyte".

Pedagogiskt överlämnande till gymnasiet ska göras för de elever som:

 • Uppnått behörighet med hjälp av extra anpassningar och/eller särskilt stöd (rad 3 i processkartan)
 • Inte är behöriga till ett nationellt program (rad 4 i processkartan)

Ansvarig: Rektor på avlämnande skola

Att göra-lista inför överlämnade till gymnasieskolan

Tidigt under vårterminen:

1. Rektor på avlämnade grundskola utser överlämnandesamordnare.

2. Medverka på träff för avlämnande och mottagande skolor för information och samtal om överlämnandeprocessen. (Våren 2023, 19 april på Rudbecksskolan)

3. Överlämnandesamordnare samlar alla berörda funktioner på skolan som tex. SYV, specialpedagog, klf/mentor och pedagoger för:

 • genomgång av rutin inför överlämnandet.
 • genomgång av vilka elever som troligen kommer beröras av pedagogiskt överlämnande och fördjupad skriftlig bedömning. (Att skapa dokument med elevers personnummer i en s-mapp är ok enligt GDPR)
 • för en dialog med vårdnadshavare och elev för att skapa delaktighet i övergångsprocessen.

När betygen är satta

1. Icke simkunniga elever

 • kryssruta i pedagogiskt överlämnandet för att undvika upprepande av tidigare incident.
  (webbformulär till kommunala gymnasieskolor, Worddokument Docx, 19.7 kB. till fristående gymnasieskolor)

2. Elever som uppnått behörighet med stöd av extra anpassningar
och/eller särskilt stöd till nationella program

3. Elever som inte är behöriga till ett nationellt program

 • Pedagogiskt överlämnande (webbformulär till introduktionsprogrammet på Virginska, Worddokument Docx, 22.3 kB. till fristående gymnasieskolors introduktionsprogram)
 • Fördjupad skriftlig bedömning i ämnen där elever har F. (I Worddokument och/eller för kommunala skolor i AdelaNet samt för friskolor i egna system för betygregistrering)

Relevanta formulär och blanketter hittar du här.

Efter slutlig antagning

1. I söksystemet Dexter kan överlämnandesamordnare på grundskolorna, efter den slutliga antagningen, se på vilka skolor och program eleverna har kommit in.

2. Grundskolornas överlämnandesamordnare e-postar, till övergångssamordnande på de mottagande gymnasieskolorna, dokumentet Överlämnandeförteckning med elever man gjort pedagogiska överlämnanden och/eller fördjupade skriftliga bedömningar.
Detta är inget sekretessklassat dokument.
Alla överlämningssamordnare finns i en lista. Xls, 235.1 kB.

3. Mottagande gymnasieskola bekräftar till avlämnande grundskola att överlämnandeförteckningen mottagits.

4. Har avlämnade skola önskat en ”Muntligt överlämning” bjuder mottagande gymnasieskola in till överlämningssamtal. Det gäller främst för elever med uttalade behov av icke pedagogisk karaktär.

Att göra på gymnasieskola efter den slutlig antagningen

 • Fördela alla inkomna överlämningar inom skolan.
 • Vidarebefordra dokumentation/överlämning till ny mottagare om elev byter program eller gymnasieskola.

Kontaktpersoner vid frågor kring överlämnande

Staffan Henningson, planerare, Förskole- och grundskoleförvaltningen
Samordnare för överlämnande från grundskola till gymnasieskola
staffan.henningson@orebro.se

Isabella Kronvall, specialpedagog, gymnasieskola
0765-516938
isabella.kronvall@orebro.se

Lollo Hedström, studie- och yrkesvägledare, grundskola
019-213805
ann-louise.hedstrom@orebro.se

Britt Binning, specialpedagog, introduktionsprogrammen, gymnasieskola
019-211296
britt.binning@orebro.se

Christer Westerdahl, specialpedagog, grundskola
019-212043
christer.westerdahl@orebro.se

Magnus Westberg, studie- och yrkesvägledare, grundskola
0737-733134
magnus.westberg@jenseneducation.se

Kaisa Johansson, specialpedagog, introduktionsprogrammen, gymnasieskola
0720-836159
kaisa.johansson@orebro.se

Sofie Norelius, samordnande specialpedagog, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
019-213990
sofie.norelius@orebro.se

Camilla Djerf, studie- och yrkesvägledare, gymnasieskola
019-6032836
camilla.djerf@grillska.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se