Gå till innehåll

Här hittar du relevanta digitala resurser samlade.

Digitala tips i undervisningen

Pedagog Örebros 24 digitala tips för klassrummet del 1

Sammanställningen hittar du här!

Pedagog Örebros 24 digitala tips för klassrummet del 2

Sammanställningen hittar du här!

Sammanställning på digitala verktyg för klassrumskommunikation

Hittar du här!

Film om digitala verktyg för läsa och skriva

Hittar du här!

Lotsens Infotek - Assisterande teknik

Information om assisterande teknik generellt och inbyggt i Office 365 i syfte att öka tillgänglighet i undervisning för elever med och utan utmaningar med läs och skriv. Sidorna hittar du här!

Skolverkets lärportal – digitalisering

I lärportalen hittar du material för att utveckla den digitala undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Gå till digitaliseringsdelen i Skolverkets lärportal!

Om du behöver digitalt stöd (kommunalt anställd)

Örebro kommuns objektsspecialister

Hör av dig/er till dessa om ni behöver hjälp och stöd: Via kommunsupport: ring 2000 eller maila kommunsupport@orebro.se. eller via e-tjänsten: https://serviceintern.orebro.se/IN350

Objektspecialister digitalt lärande

Andreas Gillberg – Objektledare
Annie Jonasson - Pedagogiska verktyg
Henrik Cassel - Pedagogiska verktyg
Emil Jansson - Pedagogiska verktyg
Jenny Tahvanainen - Pedagogiska verktyg
Peder Andersén - Pedagogiska verktyg
Jonas Undestam - Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Annica Duberg - Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Pia Malmberg - Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Sofie Grönberg- Barnomsorg, utbildning och elevhälsa

Infosidor på Intranätet:

https://intranat.orebro.se/servicestod/it/verksamhetssystem/forskolaskolavuxenutbildningverksamhetssystem.11671.html

Guiden - Kunskapsbank för Örebros digitala arbetsmiljö (för dig som jobbar i Örebro kommun)

Hittar du här!

Örebro kommuns nuvarande kommunlicenser

NE.se

  • NE Kunskapstjänst kommungemensamt avtal för förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen.
  •  Styrgrupp för digitaliseringen tog beslut att endast förskola och grundskola skulle ingå avtal med NE Digitala läromedel.

Inläsningstjänst (ILT)

  • Förskola, Lotsen – Polyglutt
  • Grundskola, särskola, Perrongen, Lotsen – Polylino
  • Grundskolan, Gymnasiet och Vuxenutbildningen – Begreppa, Inlästa läromedel

Inläsningstjänst erbjuder Inlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk, utbildningar och tester för kartläggandet av dyslexi.
Blogg om Inläsningstjänst hittar du här!

Hur fungerar det med konton och administration i kommunen – Kommunens riktlinjer hittar du här! Pdf, 247.7 kB. (Pdf, 247.7 kB)

Kundsupport från Inläsningstjänst hittar du här!

Widgit online – Kommunlicens

Ritade tecken – Kommunlicens

Lärplattform

  • Unikum – Förskola
  • ITS Learning – Grundskola och Gymnasiet
  • Fronter – Vuxenutbildning

Digitala prov

  • Exam.net – Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildning

SpellRight – Kommunlicens

Stava Rex – Kommunlicens

ClaroRead plus – Kommunlicens

Microsoft Office

  • Förskola, Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildningen

Logga in på office 365!

Skolplus – Kommunlicens

Bingel – Kommunlicens

Skola 24 – Närvarosystem

Läs mer om skola24 här!

Assisterande verktyg

Läs mer om övriga assisterande verktyg i Örebro kommun här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se