Så kan vi hjälpa barn och familjer i utsatta situationer – Sputnik arrangerar digital Uppmärksamhetsvecka

Vart femte barn i Sverige lever med föräldrar med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. I syfte att uppmärksamma och sprida kunskap om hur vi kan hjälpa barn och familjer i utsatta situationer och miljöer bjuder nu Sputnik in till en digital temavecka.

Digitala föreläsningar

  • "Hur påverkas barnen när någon i familjen dricker för mycket, använder narkotika eller missbrukar läkemedel?" (Kuratorerna på Sputnik, Örebro kommun)
  • "Att skapa goda möten" (Mikael Ericsson, samordnare/Npf-handledare NP Resurs och samverkan, Örebro kommun)
  • "Vad gör vi när vi möter barn som utsätts för våld och övergrepp?" (Marit Äng och Beatrice Bergqvist, socionomer och samordnare Barnahus, Örebro län)
  • "Ungdomar och missbruk" (Thomas Göth och Bernhard Landh, kuratorer Skolverksamheten, Örebro kommun)
  • "En sjuklig kärlek och tillitsrelation" (Peder Dam, behandlingschef samt alkohol-/drogterapeut, steg 1 KBT VäxaEnheten)

Alla föreläsningar är kostnadsfria och kommer att finnas tillgängliga digitalt under vecka 12.

Sputnik är en stödverksamhet inom Örebro kommun för barn, ungdomar och vuxna som är anhöriga till någon som dricker för mycket, använder droger och/eller missbrukar läkemedel.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!