Gå till innehåll

Förskole- och grundskoleförvaltningen i Örebro kommun arrangerar nätverksträffar som rör ämnen kopplade till språk-, läs- och skrivutveckling. Syftet med nätverksträffarna är att kollegialt lära sig tillsammans samt dela erfarenheter.

Just nu finns inga lokala nätverksträffar inplanerade.

Regionala nätverket

Det regionala nätverket riktar sig till språk-, läs- och skrivutvecklare som arbetar med dessa frågor på huvudmannanivå i sin kommun. Nätverket träffas två gånger per termin för att utbyta erfarenheter och för att lära sig tillsammans.

Har du intresse av att delta och arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå i en kommun som ännu inte delar i nätverket, kontakta Jennypher Löfgren för att veta mer.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se