Meny

Regionalt språkutvecklarnätverk – en resurs för ökad kvalitet i undervisning

Språkets betydelse för lärande kan inte nog betonas.

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära vilket gör att dess betydelse är av största vikt för elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen.” (Lgr 11)

Varför behöver en kommun en språk-, läs- och skrivutvecklare?

En språk-, läs- och skrivutvecklare ger huvudmän samt rektorer för förskola och skola stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan till exempel handla om att:

  • Följa upp och analysera det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet ute på skolorna
  • Prioritera och organisera utvecklingsinsatser
  • Ordna pedagogiska samtal och lyfta forskning inom området

Språk-, läs-, och skrivutvecklaren kan exempelvis samla grupper av pedagoger för att gemensamt vidareutveckla förhållningssätt och undervisning. Stödet kan också bidra till att skapa strukturer som kan finnas kvar även efter olika genomförda fortbildningssatsningar.

Varför behövs ett nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare?

Ett nätverk bidrar till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att vidareutveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa förmågor.

  • Ett nätverk bidrar till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete med att förbättra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning
  • Samla språk-läs och skrivutvecklare från olika kommuner i regionen för erfarenhetsutbyte
  • Följa och sprida forskningsresultat inom området
  • Signalera behov av kompetensutveckling
  • Vara ett stöd och en resurs för rektorer och förvaltningschefer i regionen
  • Vara en länk mellan Örebro universitet och regionens kommuner
  • Organisera och samordna fortbildning och kompetenshöjande insatser inom språk-läs och skrivutveckling för pedagoger i regionen
Dokumentation från träffarna

Senast uppdaterad: 16 september 2019

Publicerad: 12 december 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se