Meny

Lokalt nätverk Örebro kommun

Språkets betydelse för lärande kan inte nog betonas.

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära vilket gör att dess betydelse är av största vikt för elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen.” (Lgr 11)

Varför behövs ett nätverk för läslyftshandledare och förstelärare med uppdrag inom språk och läsning?

Ett nätverk bidrar till att skapa strukturer för kollegialt lärande som kan finnas kvar även efter fortbildningssatsningar som t ex Läslyftet genomförts.

Ett nätverk bidrar till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa utveckling.

  • Vara ett stöd och en resurs för rektorer i kommunen.
  • Bevaka att lärdomarna från Läslyftet tas tillvara och inte rinner ut i sanden.
  • Ta tillvara läslyftshandledarnas kompetens och betona vikten av deras viktiga arbete.
  • Ett nätverk bidrar till ett utveckla och förbättra pedagogernas kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
  • Samla kompetenta handledare och förstelärare från olika skolor i kommunen för erfarenhetsutbyte som sprider positiva ringar på vattnet.
  • Följa och sprida forskningsresultat inom språkutvecklande arbetssätt i kommunen.
  • Signalera behov av kompetensutveckling på skolorna.
  • Vara en länk mellan Örebro universitet skolorna i kommunen.
  • Organisera och samordna fortbildning och kompetenshöjande insatser inom språk-läs och skrivutveckling för pedagoger i kommunen.
Dokumentation från träffarna

Senast uppdaterad: 12 december 2018

Publicerad: 12 december 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se