Gå till innehåll

Temavecka: Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009.

Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Varje år utvecklar vi i Kretsloppslandet en ny lektion kring årets tema.

Inom projektet betonas vikten av att förebygga avfall och att förhindra att avfall uppkommer från första början.

Se aktiviteter i hela Europa:
European Week for Waste Reduction – EWWR

Europa minskar avfallet 2023

Inga aktiviteter med Kretsloppslandet planeras i år.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se