Utbildningar till Diplomerad Vägledare i programmet ICDP/Vägledande samspel 2022

Hösten 2022 startar två utbildningar till Diplomerad Vägledare i programmet ICDP/Vägledande samspel.

Anmälan är nu stängd. Du som anmält dig kommer att bli kontaktad av arrangören via mail med mer information.

Utbildningarna vänder sig till dig som:

Utbildning 1: Arbetar inom FHT/EHT eller familjecentral och som ska hålla i vägledningsgrupper för pedagoger på förskolan/skolan eller föräldrar på familjecentralen.

Utbildning 2: Arbetar som personal inom förskolan och har ett uppdrag att driva arbetet med ICDP/vägledande samspel på din förskola.

Efter avslutad utbildning är deltagaren behörig att hålla i vägledningsgrupper och implementera programmet Vägledande samspel i de verksamheter man arbetar i.

Information om utbildningen

Utbildningen vänder sig till enheter som önskar använda programmet som verktyg och förhållningsätt i sin verksamhet.

Omfattning och utbildningsdatum

Utbildningen omfattar två nivåer:

Nivå 1 startar ht 2022 och omfattar fem heldagar och nivå 2 startar vt 2023 och omfattar också fem heldagar. Till detta tillkommer läsning av litteratur och skriftliga reflektionsuppgifter. Under nivå 2 kommer deltagaren att hålla en vägledningsgrupp i sin verksamhet.

Datum för kurstillfällen

Datum meddelas under våren 2022.

Kostnad

Den enda kostnaden för denna utbildning är inköp av en grundbok och självkostnadspris för fika. Övrig litteratur som deltagarna ska läsa finns att låna.

Utbildningens innehåll och syfte

Efter avslutad utbildning till diplomerad Vägledare är deltagaren behörig att hålla i vägledningsgrupper i den egna verksamheten. Under utbildningen kommer deltagaren att få såväl teoretisk som praktisk utbildning i hur arbetet med Vägledande samspel och vägledningsgrupper går till.

Att arbeta med vägledningsgrupper i den egna verksamheten ger personalen en möjlighet att skapa samsyn kring bland annat barn-/elevsyn, förhållningssätt och arbete utifrån Barnkonventionen. Genom att lyfta goda exempel så bidrar arbetet i vägledningsgruppen till kollegialt lärande.

Utbildningsplats sökes av rektor/ansvarig chef.

Frågor? Kontakta:

Soile Leino, enhetschef psykologgruppen,
soile.leino@orebro.se, 019-212381

Johanna Berglund, psykolog, Psykologgruppen
johanna.berglund@orebro.se, 019-212255

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!