Är du intresserad av att utbilda dig inom Vägledande samspel/ICDP under år 2020?

För att planera utbildningar inom Vägledande samspel för personal inom förskola och skola i Örebro genomför vi nu en inventering av vilka utbildningar som efterfrågas. Om du är intresserad av att utbilda dig inom Vägledande samspel under nästa år, skicka in din intresseanmälan på denna sida. Observera att detta inte är en anmälan, du kommer att få en länk till anmälningsformulär och mer information när vi har planeringen för kommande fortbildningar klar.

ICDP

Utbildning 1. Ledarutbildning- Vägledande samspel

Målgrupp:

Förskolerektorer, rektorer, verksamhetschefer och arbetslagsledare

Omfattning och utbildningsmoment: Utbildningen omfattar 5 halvdagar

Utbildningen ger kunskap om programmets centrala delar, dess förankring i teori samt forskning om vad som gynnar barns/elevers utveckling och lärande. Utbildningen fokuserar på ledarskap samt viktiga implementeringsprinciper för programmets genomslagskraft i verksamheten. Utbildningen är kostnadsfri och deltagare får kursbok och annat material i utbildningen. Förutom föreläsningar och litteraturstudier bygger utbildningen på deltagarnas egna reflektioner och erfarenheter som ledare.

Utbildning 2. Vägledarutbildning- Vägledande samspel

Målgrupp:

Förskolans hälsoteam och skolans elevhälsoteam; specialpedagoger, kuratorer och psykologer

Omfattning och utbildningsmoment: Utbildningen omfattar Bas- nivå 1 fem heldagar och Diplomerad vägledare- nivå 2 fem heldagar. Utbildningen löper över ca 1 – 1 1/2 år.

För att bli godkänd som Diplomerad Vägledare i programmet kräver stiftelsen ICDP Sverige obligatorisk närvaro vid samtliga utbildningstillfällen. Utbildningen är kostnadsfri och deltagarna får kursbok och annat material i kursen. Övrig litteratur finns att låna. Förutom litteraturstudier ingår uppgifter och övningsmoment som ska genomföras i den egna verksamheten. Efter avslutad utbildning kan deltagarna i samarbete med förskolechef/rektor ha i uppdrag att implementera programmet Vägledande samspel på olika sätt i verksamheten, planera för och genomföra vägledningsgrupper samt använda programmet som verktyg i egen yrkespraktik.

Vid frågor kontakta

Utbildning 1: Lilian Berggren, psykolog på Psykologgruppen lilian.berggren@orebro.se, 019-213704

Utbildning 2: Malin Nilsson, specialpedagog på Centralt skolstöd malin.d.nilsson@orebro.se, 019-215679

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!