På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny
  • Start
  • / Grundsärskolan

Grundsärskola i Örebro kommun

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Mottagande till grundsärskolan

Processen Mottagande till grundsärskolan påbörjas när frågeställning om annan skolform väcks för ett barn på förskolan eller en elev på skolan. Om barnet eller eleven har rätt till grundsärskolan påbörjas processen Skolplacering i grundsärskolan. Båda processerna beskrivs nedan.

Centralt skolstöd / Lotsen har i uppdrag att ge information om båda processerna till förskolor, skolor och vårdnadshavare. För att bjuda in Lotsen att delta på informationsmötena enligt processerna nedan vänligen kontakta dem på lotsen@orebro.se.

Processbeskrivning

Processbeskrivning för mottagande till grundsärskolan samt processbeskrivning för skolplacering i grundsärskola.


Skolans hemsida hittar du här!

Mer information om skolan kommer.


Grundsärskolans namn:

Brickebackens särskola

Adress till skolan:

Björkrisvägan 18, Box 31240, 70135 Örebro

Kontaktperson, rektor för verksamheten, telefonnummer och mailadress

Malin Skyrman Kindervall, telefon: 019-212545, malin.skyrman.kindervall@orebro.se

Har grundsärskolan båda kursplanerna, ämnen, ämnesområden:

Ja

Hur många grupper/klasser finns?

2+1 klass fördelade på 7 grupper

Vilka årskurser finns på skolan:

Samtliga elever i två klasser läser ämnesområden vilket innebär 37 elever sammanlagt

Hur många pedagoger, resurser, klass assistenter finns kopplat till varje grupp:

Antalet lärare är 5+2+2 , Antalet fritidspedagog 2 st, ca 30 elevassistenter

Pedagogisk ide/inriktning:

En skola för alla med inriktning språkutveckling

Skolans hemsida hittar du här!

Film om grundsärskolan på Brickebackens skola hittar du här!


Grundsärskolans namn:

Engelbrektsskolan

Adress till skolan:

Wadköpingsvägen 17-19

Kontaktperson, rektor för verksamheten, telefonnummer och mailadress:

Bengt Lindborg, 0765513943, bengt.lindborg@orebro.se

Har grundsärskolan båda kursplanerna, ämnen, ämnesområden:

Ja

Hur många grupper/klasser finns:

Just nu 5 grupper, 2 st ämnen (en grupp 4-6 och en grupp 7-9) och 3 st ämnesområden (7-9)

Hur många elever finns det i respektive grupp/klass som läser kursplanen ämnesområden?

4, 6 respektive 6 elever

Ungefär hur många elever i respektive grupp läser inom kursplanen ämnen?

4-6 har 8 elever, 7-9 har 14

Vilka årskurser finns på skolan:

Ämne 4-9, ämnesområde 7-9

Hur många pedagoger, resurser, klass assistenter finns kopplat till varje grupp:

4-6 gr sär har en mentor och två klassassistenter, förutom denna grundbemanning har klassen andra ämneslärare. 7-9 gr sär har två mentorer och två klassassistenter, förutom denna grundbemanning har klassen andra ämneslärare. 7-9 gr sär inriktning träning har mentor samt två klassassistenter i två av grupperna, förutom denna grundbemanning har klassen andra ämneslärare. Den tredje gruppen , har en mentor och tre klassassistenter

Pedagogisk ide/inriktning:

Elever på Engelbrektsskolan ska ges möjligheter att utvecklas efter sina förmåga, efter sina individuella förutsättningar. De ska få redskap för att klara sig så bra som möjligt i samhället. Utbildningen handlar om trygghet, respekt och kunskap.

Skolans hemsida hittar du här!

Grundsärskolans namn:

Sveaskolan

Adress till skolan:

Södra Allén 43 702 24 Örebro

Kontaktperson, rektor för verksamheten, telefonnummer och mailadress:

Torbjörn Norlund, bitr. rektor, särskola
019-21 35 65
torbjorn.norlund@orebro.se

Har grundsärskolan båda kursplanerna, ämnen, ämnesområden:

Ja

Hur många grupper/klasser finns?

4 klasser

Hur många elever finns det i respektive grupp/klass som läser kursplanen ämnesområden?

I dagsläget 10 i yngre ämnesområden och 8 i äldre ämnesområden

Ungefär hur många elever i respektive grupp läser inom kursplanen ämnen?

I dagsläget 5 i yngre ämnen 14 i äldre grundsär ämnen

Vilka årskurser finns på skolan:

Åk 1-6

Hur många pedagoger, resurser, klass assistenter finns kopplat till varje grupp:

Yngre ämnen, 1 lärare 1 assistent Äldre ämnen 1,5 lärare 2 assistenter, Yngre ämnesområden 2 lärare 5 assistenter Äldre ämnesområden 1 lärare 3 assistenter

Pedagogisk ide/inriktning:

På Sveaskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande arbetssätt mellan grundsärskola och grundskola. Sveaskolans värdegrund är vi alla tillsammans. Våra arbetslag består av grundskola och grundsärskola tillsammans. Alla våra elever går tillsammans på fritids. Hela skolan har gemensamma aktiviteter.

Skolans hemsida hittar du här!

Grundsärskolans namn:

Almby grundsärskola

Adress till skolan:

Prostvägen 10, 703 84 Örebro


Kontaktperson, rektor för verksamheten, telefonnummer och mailadress:

David Gülger, Bitr. Rektor grundsärskolan (ämnesområden 1 - 9), 019-213713, david.gulger@orebro.se


Har grundsärskolan båda kursplanerna, ämnen, ämnesområden:

Ja


Hur många grupper/klasser finns?

Inom ämnen har skolan två grupper, en grupp för åk 4 – 6 och en grupp för åk 7 – 9.
Inom ämnesområden har skolan en grupp som är uppdelad i tre klasser, 1 – 9.


Hur många elever finns det i respektive grupp/klass som läser kursplanen ämnesområden?

Ämnesområden har 20 platser i tre grupper, 6 – 7 elever per grupp.


Ungefär hur många elever i respektive grupp läser inom kursplanen ämnen?

Ämnen, 4 – 6, en klass med 4 – 10 elever, 7 – 9, en klass med 4 – 10 elever.


Vilka årskurser finns på skolan:

Ämnen, 4 – 6 och 7 – 9.
Ämnesområden, 1 – 9.


Hur många pedagoger, resurser, klassassistenter finns kopplat till varje grupp:

Varje klass har en ansvarig lärare och tillgång till specialpedagog. Antalet elevassistenter styrs utifrån elevernas behov.


Pedagogisk ide/inriktning:

”Vi rustar dig för livet!”


- Lärande i fokus

Hos oss får eleverna 10 år på sig att utveckla kunskaper och värden i en tillgänglig och trygg miljö. Våra elever är alla vuxnas gemensamma ansvar.


- Olikhet berikar

Eleverna berikas av varandras olikheter. Vi är en förebild för ett mer inkluderat samhälle oavsett bakgrund, förutsättningar och behov.


- Respekt för individen

Våra elever lämnar intraprenaden Almby skola med god självkänsla, empatisk förmåga och väl förberedda för livet.

Senast uppdaterad: 25 juni 2020

Publicerad: 5 december 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se