Meny

Nätverk för förstelärare inom gymnasieskola och gymnasiesärskola

På den här sidan kommer vi samla all information inför och om förstelärarnätverket.

Inför våren 2019 fick nätverket delvis få en ny inriktning med en omarbetad målsättning.

Läsåret 2019/2020

Träffarna är planerade till:

  • 17 september 13.15-16.15 (Conventum)
  • 7 november 13.15-16.15
  • 13 februari 13.15-16.15
  • 21 april 13.15-16.15

Träffen den 17/9

Fokus den 17/9 var hälsa för lärande. Vi utgick mycket från Skolverkets skrift "hälsa för lärande - lärande för hälsa". Vi fick besök av specialpedagog Marie Triumf från Lotsen som guidade oss genom begreppen. Tid gavs också till gruppdiskussioner i kompetensgrupperna

Power-point från träffen hittar du här! (ppt, 6.6 MB)


Läsåret 2018/2019

Nätverksträff 1 - 15 november

Innehållet fokuserade på kollegialt lärande i olika former. Mycket inspiration är tagen från boken "professionsutveckling och kollegialt lärande" av Steven Katz och Lisa Ain Dack

Provläs boken här

Presentation från nätverket 15 november (pdf, 410.8 kB)

Inbjudan till förstelärarnätverk den 15 november (pdf, 396.6 kB)

Förstelärarnas förslag på framtida teman (pdf, 101 kB)

Träff 2

13 mars (Conventum, lokal Studion)

Träff 3

24 april (Elite Stora hotellet)

Vi kommer under träffarna jobba gruppvis utifrån försteläraruppdragen och några huvudteman vi valt ut för att nå högre måluppfyllelse. Träffarna utmynnade i 9 stycken artiklar som publiceras i förstelärarbloggen på Pedagog Örebro.

Teman och grupper förstelärarnätverket (docx, 19.3 kB)

Presentation 13 mars (ppt, 5.1 MB)

Länk till förstelärarbloggen där alla artiklar från nätverket presenteras

förstelärarnätverket
Historik och bakgrund - förstelärarnätverket

Kontakt:

Mikael Kindgren: mikael.kindgren@orebro.se

Jonas Gunnarsson: jonas.gunnarsson@orebro.se

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Publicerad: 4 oktober 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se