Meny

Grunduppdraget

Grunduppdraget innehåller de viktigaste kärnpunkterna i respektive yrke och beskriver vad som förväntas av medarbetaren i sin yrkesroll. Verksamhetens uppdrag och mål, grunduppdrag och medarbetarplattformen utgör grunden för bedömning av medarbetarens prestation och arbetssätt.

Förstelärare

Grunduppdraget för lärare kompletteras för förstelärare utifrån nedanstående punkter, förstelärarens arbetsuppgifter ska i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Rektor ska ytterligare definiera och tydliggöra förstelärarens uppdrag utifrån specifika behov inom verksamheten

  • Du utvecklar det kollegiala lärandet och verkar för ämnesutveckling.
  • Du sprider ämneskunskaper och undervisningsskicklighet till kollegor och lärare, utveckling av digitalisering och IT-användning ingår här som en naturlig del.
  • Du stödjer kollegor i deras professionella utveckling genom t.ex. diskussioner, seminarier, genom coachning och spegling av klassrumssituationer. Du följer upp och genomför uppföljande samtal.
  • Du handleder VFU och marknadsför i det uppdraget Örebro kommun som arbetsgivare (avser förstelärare med handledarutbildning).
  • Du omvärldsbevakar och deltar i arbete av skolövergripande karaktär som att leda och delta i nätverk inom specifika områden. Detta arbete kan ske tillsammans med andra förstelärare och ska bidra till ett systematiserat lärande.
  • Du kommunicerar verksamhetens utvecklingsbehov med skolledningen.
  • Du arbetar metodiskt med uppföljning, resultatsammanställning och analys av arbetet inom uppdraget

Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Publicerad: 4 oktober 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se