Praktikutvecklande forskning i fokus under dag 2 på konferensen Framtidens lärarutbildning

Dag 2 på konferensen Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner bjuder bland annat på många intressanta valbara pass för dig som jobbar inom förskola och skola. Ett av passen berör praktikutvecklande forskning och genomförs som ett diskussionsforum där också en nyutgiven antologi presenteras.

"Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi – utmaningar och möjligheter vid samverkan" är rubriken på ett av de valbara passen den 16/3. Det genomförs som ett diskussionsforum och innehållet i en nyutgiven antologi om ämnet presenteras. I denna bok har olika författare – både forskare och representanter för skolan/förskolan – skrivit texter som författarna hoppas ska stimulera till framåtriktade diskussioner om hur samverkan kan främjas mellan skola-lärosäte för att i förlängningen förbättra elevers förutsättningar till lärande och utveckling. En av författarna till antologin är professor Inger Eriksson.

"En synvända krävs"

Inger Eriksson

Inger Eriksson

– Vi behöver det som Katarina Arkehag (förvaltningschef förskola och skola i Örebro) talar om som en synvända där lärare inte längre ses som problemet som ska åtgärdas utan att vi faktiskt måste inse att mycket av den kunskap som behövs ännu inte finns. Fokus måste läggas på verksamheten och barn och elevers lärande och utveckling.

– Det finns idag ett väckande intresse för att skapa förutsättningar för att lärare behöver få eller snarare ta ett professionellt ansvar för att utveckla undervisningen. Ett viktigt led i detta handlar om att lärare behöver bli aktivt delaktiga i utvecklingen av den forskning som har ett praktikutvecklande syfte. Under passet Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi diskuterar vi vad detta kan innebära och hur lärare och rektorer (skolhuvudmän) kan tänka framöver.

Konkreta exempel väntar

Katarina Arkehag

Katarina Arkehag

Även förvaltningschef Katarina Arkehag deltar under passet och delger sin tankar under rubriken "Praktiknära forskning i ett huvudmannaperspektiv".

– Jag tycker att alla som arbetar inom förskola och skola ska delta både seminariet och läsa antologin. Här får man konkreta exempel på hur praktiknära forskning kan genomföras och resonemang om varför det är så viktigt med att skapa förutsättningar för praktiknära forskning av och med lärare. Man får också exempel på utmaningar och möjligheter med att samarbeta mellan den praktiska skolverksamheten och akademiska forskningen och några lyckade exempel, säger Katarina Arkehag.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Konferensen är kostnadsfri och du kan välja att delta på alla pass eller delar av dagen. Eller varför inte dela upp dagen mellan er i arbetslaget? Anmäl dig senast 8 mars.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?