Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Forskning visar att praktiska och verklighetsnära undersökningar gör NO-undervisningen mer begriplig för eleverna. Vi vill underlätta för NO-lärare att genomföra systematiska undersökningar och uppmuntra till mer undervisning utomhus.

Här kan du läsa mer om de olika arbetsområdena.

Ett lämpligt arbetsområde att starta upp naturvetenskapen med på högstadiet. Vad skiljer naturvetenskap från annan vetenskap? Naturvetenskaplig kunskap är grundad på observationer och undersökningar.

Kunskapen utsätts ständigt för kritisk granskning och kan förändras, den är inte slutgiltig. Vem bestämmer vilken forskning som ska bedrivas?

Naturvetenskapen påverkar samhället, och samhället påverkar naturvetenskapen. Vi tränar på att observera, avläsa instrument och diskutera rimligheten i resultaten.

I arbetsområdet Vatten jobbar vi med vattnets kretslopp och gör en systematisk undersökning om vattnets densitet. Vi arbetar även med undersökningsbara frågor, och vardagsföreställ- ningar kring vatten.

Vi genomför en fältstudie i skolans närmiljö och undersöker var artrikedomen/den biologiska mångfalden är störst. I fältstudien använder vi instrument och jämför förutsättningarna på två olika platser, ängen och skogen. Vi tittar på vilka olika abiotiska faktorer som påverkar. Vi tittar också närmare på lokala ekosystem och hur de kan undersökas.

Vilken information behövs för att göra en väderprognos? Vi mäter lufttryck, vindhastighet, vindriktning, nederbörd, sikt, molnighet och temperatur, och använder mätvärdena för att ställa en prognos.

Vi jämför vår prognos med SMHI:s lokala prognos samt dygnsprognosen för Sverige. Vi ritar en synoptisk väderkarta.

Undersökningarna genomförs på en lekplats med hjälp av gunga, rutschkana, karusell och klätterställning.

Genom att känna och uppleva krafterna med hela kroppen får man större förståelse, jämfört med en undersökning i klassrummet. Vi gör det abstrakta mer konkret.

Vi gör en tidsvandring längs en 46 m lång tidslinje från jordens födelse tills nu. Vilka viktiga nyckelhändelser sker längs vägen? Vi befäster begreppet naturligt urval, genom en berättelse som följs av en diskussion. Vi gör en systematisk undersökning kring variation inom en art, maskros eller vitsippa.

Varför blir man solbränd? Är UV-strålning farligt? Vad krävs för att stoppa UV-strålning? Vi tränar på att ställa undersökningsbara frågor. Vi använder stödmallar för att planera undersökningar, genomföra undersökningarna och skriva laborationsrapporter. Undersökningarna genomförs med UV-pärlor, ultraviolett ljus utomhus och/eller med UV-lampa inomhus.

Hållbar betyder något som står fast och är oföränderligt, medan utveckling är något som befinner sig i ständig förändring. Är Hållbar utveckling då något som både är oföränderligt och ständigt förändras?! Vi ställer begreppen hållbarhet och utveckling mot varandra och diskuterar vad som skiljer mellan hög och låg hållbarhet, respektive hög och låg utveckling.

Via FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling går vi vidare till ekosystemtjänster. Vilka ekosystemtjänster finns på er skolgård? Vad skulle hända om en av ekosystemtjänsterna försvann? Vad kostar det att ersätta pollineringen som insekterna idag utför gratis?

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se