Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Projekt

Här kan du läsa om Naturskolans olika projekt

Fortbildning med pedagoger från Sörbyängsskolan

Utomhuspedagogik i tätortsnära natur (2019-2021)

Utomhuspedagogik i tätortsnära natur är ett LONA-projekt (lokal naturvårdssatsning) som möjliggör för naturskolan att underlätta för skolor att arbeta med utomhuspedagogik.

Under 2018 rullades ett projekt igång, delfinansierat av statliga naturvårdsmedel, som löper under 2019-2020.

Projektet möjliggör för naturskolan att underlätta för skolor att arbeta med utomhuspedagogik i sin närnatur genom att skapa basplatser och hjälpa skolorna få fram övningar i olika ämnen kopplat till läroplanen.

Naturskolan kan med dessa medel bemanna projektet till 80% av en heltid fördelat på två personal. Följande skolor har valts ut till projektet: Engelbrektsskolans åk 4-6, Wallerska skolans åk F-6 samt Sörbyängskolan F-6.

Vi tar oss an en skola våren 2019, en skola till hösten 2019 och den tredje våren 2020.

Läs mer om LONA på naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer om Örebro naturskolas LONA-projekt i årsrapport 2019. (pdf, 2.8 MB)

Tidigare projekt:

Under 2019 startade vi upp och provade en modell för att hjälpa skolor från olika områden att interagera med varandra samtidigt som de fick en introduktion till naturen och till utomhuspedagogik. Projektet finansieras genom delegationen mot segregation, DelMos.

Vi valde ut en klass med stor andel med invandrarbakgrund och en med få elever med invandrarbakgrund. En klass på den ena skolan fick en ”kompisklass” på den andra skolan. Klasserna tillbringade sedan fyra skoldagar tillsammans ute i naturen – vid naturskolan, skolans närmiljö och i närliggande naturområden. Däremellan besökte naturskolans pedagoger klasserna och förberedde dem på vad som skulle ske under träffarna. Som exempel fick eleverna förbereda lekar som de tyckte om för att lära den andra klassen lekarna när de sågs nästa gång.

Båda klasserna reste med en och samma buss till de olika naturområdena. Detta för att tillföra en extra dimension av samhörighet; att resa tillsammans med samma buss – en gemensam klassresa.

De gemensamma dagarna präglades av lek och socialt samspel men i grunden fanns, som i allt naturskolan gör, ett lärande kopplat till läroplanen. Satsningen blev således ett sätt att visa skolorna och lärarna utomhuspedagogikens fördelar.

Under 2020 skulle ytterligare åtta klasser få delta i projektet. Tyvärr hann bara två av dessa klasser träffas innan Coronapandemin satte stopp för vårt integrationsprojekt. Det kändes så tråkigt och snopet att vi inte kunde fullfölja detta projekt.

En tydlig koppling finns mellan antalet år i Sverige och behörighet till gymnasieskolan. För elever som anlänt till Sverige i årskurs 1-5 är behörighetsandelen cirka 70 procent, medan elever som är inflyttade till Sverige innan skolstart uppnår behörighet till 80 procent. Studier visar att det tar längre tid att lära sig ett skolspråk än att lära sig ett vardagsspråk, ofta uppemot fem år. Skolan behöver därför hitta kompletterande metoder för undervisning än det traditionella, som möjliggör ett lärande för eleverna där kunskaperna i det svenska språket inte blir lika avgörande.

Här tror vi att utomhuspedagogiken med sitt konkreta och praktiska arbetssätt kan bidra, och naturskolan har därför fått sociala investeringsmedel från Örebro kommun för en tvåårig satsning. Målgruppen för satsningen är nyanlända elever i förberedelseklassen på Västra Engelbrektsskolan och eleverna som höstterminen 2016 börjar i årskurserna 5‑8 på samma skola. Satsningen kommer att pågå 2016‑2018, med start från höstterminen 2016.

För att klara satsningen utan att minska på naturskolans ordinarie verksamhet har vi anställt två nya naturpedagoger: Mattias Drejby och Malin Bideby.

Läs mer om satsningen på Pedagog Örebro: Satsning på utomhuspedagogik i lärandet blir en permanent verksamhet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se