Meny

Grundskolan/grundsärskolan

Här hittar du information kring Lotsens fortbildningar för personal i grundskolan/grundsärskolan.

Språkstörning

Vill du veta mer om språkstörning, dess konsekvenser för lärande och relationsbyggande samt hur anpassningar och stöd kan utformas? Då är du varmt välkommen till föreläsning och diskussion uppdelad i två delar. Det är upplagt så att du anmäler dig till en omgång och deltar vid båda tillfällena. Inbjudan riktar sig till dig som möter elever med språkstörning eller andra språkliga utmaningar i grundskola och gymnasium.

Del 1: Innehållet berör vad språkstörning är och innebär samt behov i lärsituationen.

Del 2: Tillfället fokuserar på anpassningar och stöd för ett likvärdigt lärande.

Om intresse finns ges även möjlighet för dig som deltagare att delta vid diskussionsträffar där du i grupp har möjlighet att relatera fö-reläsningarnas innehåll till din arbetsvardag. Anmälan och ytterligare information gällande diskussionsgrupper sker i samband med föreläsningstillfällen

Datum:

Del 1 - 6/11, del 2 - 20/11

Tid:

15.00 – 17.15

Plats:

Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Vägbeskrivning till Fabriksgatan 19B

Kontakt:

Helena Wilkås, helena.wilkas@orebro.se, 019-211277, Kursledare är Helena Wilkås, och Gustaf Classon.

Övrigt:

Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före kurstillfället.

TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Lotsen erbjuder en TAKK-kurs. Inbjudan vänder sig till all personal inom förskola och skola som möter barn/elev med hörselnedsättning/dövhet och som önskar få kunskap kring TAKK. Kursen innehåller sammalagt fyra tillfällen

Datum:

8/10, 15/10, 29/10 med uppföljning 19/11

Tid:

14.30-16.30

Plats:

Centralt skolstöd, Näbbtorgsgatan 12. Konferensrum 1, plan 1. Vägbeskrivning hittar du här!

Kontakt:

Carin Niklasson carin.niklasson@orebro.se 019-216437.
Kursledare är Carin Niklasson, Katarina Forsberg, och Marie Andersson

Övrigt:

Anmälan senaste en vecka före första kurstillfället.

Inspirationsträff – TAKK för nybörjare

 TAKK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Ett tillfälle för personal som arbetar i skolan att lära sig mer om TAKK och bli inspirerad att börja använda tecken i arbetet med eleverna.

Datum: 3/10
Tid: 14.00-16.30
Plats: Centralt skolstöd, Näbbtorgsgatan 12, en trappa upp, ovanför Stadsbiblioteket, konferensrum 1. Vägbeskrivning hittar du här!
Kontakt: Carin Niklasson, carin.niklasson@orebro.se, 019-21 64 37 Kursledare: Carin Niklasson, Katarina Forsberg, och Marie Andersson

Att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer

Under vårterminen erbjuder vi dig som arbetar inom elevhälsoteam, som lärare eller resurspedagog i skolan, en serie med träffar för att öka kompetens kring vad neuropsykiatriska funktionsvariationer kan innebära för eleven i skolan samt vilka extra anpassningar vi kan göra. Denna serie består av fyra träffar. Du kan anmäla dig till en eller till alla.

Träff 1: Vad är autism?

Denna träff är i form av en föreläsning. Vi går igenom vad kriterierna för diagnosen är och vilka svårigheter som kan uppstå för eleven i mötet med skolans miljö.

Träff 2: Vad är ADHD?

Denna träff är i form av en föreläsning. Vi går igenom vad kriterierna för diagnosen är och vilka svårigheter som kan uppstå för eleven i mötet med skolans miljö.

Träff 3: Extra anpassningar? Att arbeta med schema och tydliga uppgifter.

Den här gången är träffen i form av en workshop. Vi visar exempel på uppgifter och scheman och ni får en stund att arbeta med egna exempel. Ta gärna med något utkast till schema eller en uppgift som ni ska genomföra med eleverna som ni kan utveckla. Om du har en dator med bildprogram får du gärna ta med den.

Träff 4: Extra anpassningar? Att arbeta med rit-prat och sociala berättelser.

Den här gången är träffen i form av en workshop. Vi visar exempel på rit-prat och sociala berättelser och ni får en stund att arbeta med egna exempel. Om du har en dator med bildprogram får du gärna ta med den.

Datum och tid:

Träff 1: 15/10, 15-17
Träff 2: 13/11, 15-17
Träff 3 2/12, 15-16.30
Träff 4: 15/1 15-16.30 (2020)

Plats:

Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Vägbeskrivning till Fabriksgatan 19B

Kontakt:

Cecilia Ljungström, cecilia.ljungstrom@orebro.se 019-21 55 93
Staffan Karlsson, staffan.karlsson@orebro.se 019-214396

Övrigt:

Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före kurstillfället.

Att möta barn och elever med hörselnedsättning

I samarbete med Audiologiska kliniken, Barn- och ungdomshabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder vi på Lotsen, Centralt skolstöd heldagsutbildningen Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Örebro län. Dagen innehåller föreläsningar om nedsatt hörsel, hörteknik, ljudmiljö, pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göras så att lärmiljön blir tillgänglig.

Datum:

12/11

Tid:

9-16

Plats:

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mellringevägen 102, Örebro

Kontakt:

Katarina Forsberg, katarina.forsberg@orebro.se
Marie Andersson, marie.andersson@orebro.se, 019-216464

Övrigt:

Anmälan senast den 4/10

Assisterande verktyg – symbolstöd

 Vill ni komma igång med, eller utveckla användningen av visuellt stöd i verksamheten? Den här fortbildningen fokuserar på användning av symbolstöd för tydliggörande och kommunikation. Fortbild­ningen är upplagd på två tillfällen.

Tillfälle 1

Grundläggande funktioner i InPrint 3 eller Widgit Online, beroende på vad verksamheten använder.

Tillfälle 2

Metoddiskussioner och workshop med utgångspunkt från verksamhetens nuläge och tankar från Tillfälle 1. Vi utbyter idéer, tittar på exempel samråder och kring förutsättningar för implementering. Utifrån diskussioner ges tid för tillverkning och därmed också repetition av funktioner från Tillfälle 1.

Datum:
Anordnas på begäran
Tid:
Ca 2,5-3 timmar per tillfälle
Plats:
Efter överenskommelse
Kontakt och bokning:
Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se, 019-21 67 61
Övrigt:
Upplägget kan anpassas efter verksamhetens behov. Fortbildningen förutsätter att ni har licenser på antingen InPrint 3 eller Widgit Online.

Assisterande verktyg – Läs- och skrivstöd för dator (Windows, Office 365)

Hur fungerar de läs- och skrivstödjande programvarorna ClaroRead Plus, Stava Rex och SpellRight och hur kommer de till användning för eleven? Vad finns det för läs- och skrivstödjande funktioner i Office 365? Vi går igenom verktygen och samtalar kring förutsättningar för den praktiska användningen. Fortbildningen är upplagd på två tillfällen.

Tillfälle 1: Genomgång av verktyg.

Tillfälle 2: Metoddiskussion och repetition.

Ges några veckor efter Tillfälle 1 så att alla har haft möjlighet att testa ett eller flera av verktygen i klassrummet.

OBS! Denna fortbildning riktar sig till skolor (ett eller flera arbetslag) och inte till enskilda personer.

Datum:

Anordnas på begäran

Tid:

Ca 2,5-3 timmar per tillfälle

Plats:

Efter överenskommelse

Kontakt och bokning

Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se 019-21 67 61

Övrigt:

Upplägget kan anpassas efter verksamhetens behov. Fortbildning i läs- och skrivstödjande verktyg kan även ges för Mac, och i begränsad omfattning för Chromebook. Ta kontakt för samråd om er verksamhet använder någon av dessa hårdvaror.

Assisterande verktyg – Läs- och skrivstöd för iPad

Hur kan iPad användas som stöd för läsning och skrivning? Vill ni veta mer om funktioner som underlättar, såsom talsyntes, diktering, rättstavning och anpassad textlayout. Ett urval av systeminställningar och appar kommer att demonstreras. Målet är att ni efter fortbildningen ska ha en grundkunskap om vad iPaden kan erbjuda för stöd.

Datum:

Anordnas på begäran

Tid:

Ca 2,5-3 timmar per tillfälle

Plats:

Efter överenskommelse

Kontakt och bokning:

Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se 019-21 67 61

Övrigt:

Upplägget kan anpassas efter verksamhetens behov, exempelvis med utökat antal tillfällen.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Publicerad: 15 januari 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se