Meny

Grundskolan/grundsärskolan

Här hittar du information kring Lotsens fortbildningar för personal i grundskolan/grundsärskolan.

Diskussionsträffar för dig som arbetar i elevhälsoteam i skolan

Systematiskt kvalitetsarbete - extra anpassningar och särskilt stöd

Under läsåret 2018/2019 kommer Lotsen, Centralt skolstöd, att erbjuda en serie med diskussionsträffar för elevhälsoteam. Detta är ett tillfälle för dig som rektor att tillsammans med ditt EHT utveckla skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Vi kommer att diskutera kring den arbetsgång som vi enligt skollagen ska ha, när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Träffarna kommer att innehålla diskussioner om:

Extra anpassningar
- Hur tar vi reda på vilka extra anpassningar en elev behöver?
- Hur dokumenterar vi och följer upp?

Pedagogisk utredning
- Hur gör vi den pedagogiska utredningen till ett verktyg för att förbättra elevens anpassningar och stöd?

Åtgärdsprogram
- Hur beskriver vi elevens behov och de åtgärder som sätts in?

Utvärdering och systematiskt arbete.
- Hur kan vi använda dokumentationen från detta läsår för att förbättra skolans arbete? - Hur kan åtgärdande arbete bli förebyggande och främjande?

Anmälan:

Senast 31 augusti via mail till christina.jansson@orebro.se

Datum: 7/9, 19/10, 23/11, 11/1, 15/2, 29/3 samt 26/4
Tid: Första och sista tillfället, 13-16. Övriga tillfällen 13-15.
Plats: Information om plats skickas ut via mail en vecka innan första tillfället.
Kontakt: Christina Jansson, christina.jansson@orebro.se
Övrigt: Kursledare är Malin Nilsson, Christina Jansson och Helena Yourston.

Kompetensutveckling kring neuropsykiatriska funktionsvariationer

Den här fortbildningen vänder sig i första hand till dig som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), som autismspektrum och ADHD i ditt pedagogiska arbete i grundskolan och gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter.

Målet är att deltagarna efter fortbildning har:
• en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om barns och elevers olika perceptuella och kognitiva förutsättningar.
• fått inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till ett barn med NPF.
• kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att skapa tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet för alla barn och elever.

Vi erbjuder fem kurstillfällen utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens utbildningspaket omkring NPF

Datum: 1/10, 13/11, 16/1, 14/2 samt 18/3 (sista anmälan 14/9)
Tid: 15-16.30
Plats: Centralt skolstöd/ Perrongen, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in på gården mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär. Se vägbeskrivning!
Kontakt: Malin Nilsson, malin.d.nilsson@orebro.se, 019-21 56 79
Övrigt: Två timmar förberedelser inför varje delmoment

Senast uppdaterad: 21 november 2018

Publicerad: 23 augusti 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se