Meny

Förskola

Här hittar du information kring Lotsens fortbildningar för personal i förskolan.

Tillverka bildstöd

Hur fungerar InPrint 3 och hur kan det användas? Inbjudan vänder sig till all personal inom förskola och skola som vill ha en genomgång av programvaran InPrint 3. Du får lära dig programmets grundläggande funktioner och vi samtalar kring användningsområden. Det ges tid för kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum: 6/9, 1/10 eller 29/10, 20/11, Samma utbildning vid alla tillfällena. Välj datum!
Tid:14.30 - 17.00
Plats: 29/10: Vinön, Stadsbyggnadsghus 2, Tomtagatan 9.

20/11: Perrongen, Centralt skolstöd. Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in på gården mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär. Se vägbeskrivning
Kontakt: Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se, 019 -21 67 61
Övrigt: Kom ihåg att ta med egen dator med aktuell programvara. InPrint 3 är ett specialprogram som köps in per verksamhet.

"Barn som bråkar" - Beteendeproblem i förskolan

Lotsen har tidigare erbjudit kompetensutveckling gällande bemötande av känslostarka barn med en studiecirkel som utgår ifrån boken Beteendeproblem i förskolan. Vid kursutvärderingar har det framkommit att pedagoger vill ha stöd för det fortsatta arbetet i den egna verksamheten – en form för att kunna lyfta och diskutera frågorna tillsammans med kollegor. Därför erbjuder vi nu istället studiecirkeln som ett studiematerial. Studiematerialet innehåller filmer med introduktionsföreläsningar samt en manual för dig som leder studiecirkeln.

Om ni vill veta mer om hur ni ska använda studiematerialet och genomföra en studiecirkel i er verksamhet är ni välkomna på en informationsträff på Lotsen. 

Datum: 6/9 (Informationsträff)
Tid: 14.30 - 16.00
Plats: Centralt skolstöd/ Perrongen, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in på gården mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär. Se vägbeskrivning!
Kontakt: Ida Niklasson, ida.niklasson@orebro.se, 019-21 62 41

Lek och samspel

Vill du bli bättre på att stötta barns utveckling av lek och samspel? Barn har olika förutsättningar för att komma in i, stanna kvar i och utveckla leken. Det kan till exempel bero på svårigheter med att tolka socialt samspel eller nedsatta exekutiva funktioner. Vi vet att det är i mötet utveckling sker och att leken är barns arena för lärande och välmående. Hur kan vi ge alla barn den möjligheten? För att möta barnens behov behöver vi som vuxna vara medvetna om vad som kan vara svårt och hur vi kan ge stöd, både förebyggande och direkt i leksituationen. Syftet med kursen är att du ska få med dig verktyg som du kan använda i vardagen.

Datum: (12/10 inställd), 9/11 och 7/12. Tillfälle kommer att erbjudas i januari.
Tid: 9-10.30
Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9
Kontakt: Ida Niklasson, ida.niklasson@orebro.se, 019-21 62 41

Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Örebro län

I samarbete med Audiologiska kliniken, Barn- och ungdomshabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder vi på Lotsen, Centralt skolstöd heldagsutbildningen Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Örebro län.

Dagen innehåller föreläsningar om nedsatt hörsel, hörteknik, ljudmiljö, förhållningssätt och bemötande. Den innehåller även pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göras så att lärmiljön blir tillgänglig samt egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning.

Datum: 18/10 (sista anmälan 14/9)
Tid: 9-16
Plats: Studion, Conventum, Olof Palmes torg 1
Kontakt: Katarina Forsberg, katarina.forsberg@orebro.se och Marie Andersson, marie.andersson@orebro.se, 019-21 64 64

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

Publicerad: 23 augusti 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se