Meny

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Lotsen rymmer specialpedagogiska resurser med fördjupning inom nedanstående områden.


Kontakt

Centralt skolstöd har från och med nu ett gemensamt nummer. Alla vardagar svarar någon i telefonen mellan 08.30 – 9.30 samt 14.30 - 16.30.

Du som ringer:

  • Kan vilja ha hjälp med att lotsas till rätt profession som kan vara ett stöd
  • Konsultera i elevärende
  • Få information om vad Lotsen kan hjälpa till med

Ring: 019-21 23 42 eller 076-49 68 311

Enhetschef

Berit Olsson
E-post: berit.olsson@orebro.se
Telefon: 019-216568

Personal på Lotsen

Britt-Inger Persson
E-post: britt-inger.persson@orebro.se
Telefon: 070-3408338

Cecilia Ljungström
E-post: cecilia.ljungstrom@orebro.se
Telefon: 019-21 4396

Christina Jansson
E-post: christina.jansson@orebro.se
Telefon: 019-211084

Ida Niklasson
E-post: ida.niklasson@orebro.se
Telefon: 019-216241

Katarina Forsberg
E-post: katarina.forsberg@orebro.se
Telefon: 019- 216436

Louise Kjellson
E-post: louise.kjellson@orebro.se
Telefon: 019-126761

Malin Nilsson
E-post: malin.d.nilsson@orebro.se
Telefon: 019-215679

Marianne Schvarcz
E-post: marianne.schvarcz@orebro.se
Telefon: 070-3654550

Marie Andersson
E-post: marie.andersson@orebro.se
Telefon: 019- 216464

Maud Boson
E-post: 019-211170
Telefon: maud.boson@orebro.se

Staffan Karlsson
E-post: staffan.karlsson@orebro.se
Telefon: 019-214396


Fördjupningsområden

Hörsel och ljudmiljö

Vi är specialpedagoger med fördjupade kunskaper kring ljudmiljö, hörsel och hörselnedsättningar. Vårt uppdrag är att tillsammans med er planera och genomföra anpassningar och stöd som förbättrar och utvecklar både den fysiska, sociala och pedagogiska miljön med fokus på ljudmiljö och hörsel.

Om du har barn/elev med hörselnedsättning i gruppen kontakta oss! Vi erbjuder
bland annat utbildning till personal och grupper. Vi kan ge stöd i att anpassa skolmiljön, extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsammans verkar vi för att barn/elev med hörselnedsättning får goda lika förutsättningar för utveckling och lärande som sina kamrater.

Önskar du stöd i att förbättra ljudmiljön och möjligheten för alla att höra bra i din förskola/skola är du välkommen att kontakta oss.

Språk, tal och kommunikation

Språk- och talpedagogernas uppdrag är att främja barns och elevers språk-, tal och kommunikationsutveckling i förskola/skola för ökad måluppfyllelse.

Arbetet sker genom information, fortbildning, handledning/konsultation till pedagoger.

Som ett komplement till språk- och talpedagogernas verksamhet finns ett språkotek där pedagoger kan få tips/ideér/inspiration kring ett språkutvecklande arbetssätt.

Neuropsykiatriska funktionsvariationer, exempelvis autism, ADHD

Du som möter barn/elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer som t ex ADHD/Autism i din verksamhet kan få stöd från specialpedagoger med fördjupade kunskaper inom området. Vi kan ge stöd i hur man ger extra anpassningar och särskilt stöd som hjälper barnet/eleven att klara kunskapskraven och de sociala situationer som finns i förskola/skola. Insatserna planeras och utformas utifrån varje verksamhets önskemål.

Intellektuell funktionsnedsättning

Om du har frågor som gäller grundsärskola/gymnasiesärskola kan du kontakta oss.  Vi erbjuder stöd till förskola/skola i processen när frågan om annan skolform väcks. Vi erbjuder stöd i utvecklingsarbete mot grundskola, grundsärskolan, gymnasieskola och gymnasiesärskolan, t ex när det gäller betyg och bedömning eller handledning till skolor som har elever individintegrerade. Insatser och stöd till skolorna anpassas efter verksamhetens behov.

Senast uppdaterad: 10 september 2018

Publicerad: 30 januari 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se