Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Uppsökande verksamhet för att nå målen i grundskolan

Uppsökande verksamhet för att nå målen i grundskolan

I dag finns cirka 1000 barn mellan 1-5 år i Vivalla. Av dessa går cirka 250 barn varken i kommunal eller fristående förskola. Vi har påbörjat ett aktivt arbete för att försöka få vårdnadshavarna till dessa barn att placera sina barn i den kommunala förskolan.

I förvaltningschef Margareta Borgs andra videoblogginlägg på Pedagog Örebro berättar hon att 81% av eleverna i grundskolan år 2019 i Örebro hade behörighet till gymnasiet. Hon framhäver att det är en siffra som vi ska vara stolta över samtidigt som att varje barn som inte når upp till behörighet är viktig och vårt arbete för att höja denna siffra måste fortsätta.

Peter Wall, forskare på Karlstads Universitet lyfte vid en föreläsning upp aktuell forskning utifrån en granskning av resultaten på nationella prov. Resultatet visar att pojkar generellt har sämre betyg än flickor i ämnen där eleverna förväntas formulera och utveckla sig i tal och text. Bakgrund till dessa skillnader förklaras olika beroende på forskningspraktik. Biologiska skillnader lyfts fram, samt skillnader som är direkt relaterade till om hen bor i ett socioekonomiskt utsatt område eller inte.

Vi har ett särskilt viktigt uppdrag och kan göra skillnad

I Vivalla, som är ett socioekonomiskt och socialt utsatt område, är vi medvetna om att vi har ett särskilt viktigt uppdrag och kan göra skillnad. Över tid kan vi förbättra denna procent. En viktig förutsättning är dock att barnen börjar i förskolan. I dag finns cirka 1000 barn mellan 1-5 år i Vivalla. Av dessa går cirka 250 barn varken i kommunal eller fristående förskola. Vi har påbörjat ett aktivt arbete för att försöka få vårdnadshavarna till dessa barn att placera sina barn i den kommunala förskolan.

Förskolan Författaren i Vivalla

För att nå ut till familjer som ännu inte placerat sina barn i förskolan har vi tryckt upp foldrar på tre olika språk, svenska, arabiska och somaliska. Dessa innehåller enkel information kring vad den kommunala förskolan i Vivalla erbjuder. Dessa foldrar finns på offentliga verksamheter runt om i Vivalla.

Personal från Vivalla förskolor kommer snart, även genom uppsökande verksamhet, informera vårdnadshavare i området om vikten av att deras barn går i förskolan för att nå behörighet till gymnasieskolan. Det är viktigt att bli medveten om den röda tråden som löper från förskolan upp till gymnasiet. Att språkutvecklingen som sker i förskolan kan ha avgörande betydelse för hur ett barn från Vivalla når behörighet till gymnasiet.

Goda kunskaper i svenska språket en grundförutsättning

Goda kunskaper i det svenska språket är en grundförutsättning för att klara skolan. Vivalla förskolor är med i Skolverkets projekt SBS, Samverkan bästa (för)skola och ett av våra fokusområden är att arbeta för att barnen i Vivalla ska få möjlighet att stärka svenska språket och utveckla alla sina språk. Hur vi arbetar i förskolorna i Vivalla för att möta barn som till nästan 100 % har annat modersmål än svenska återkommer jag till.

/Maria Rögardt, Rektor, Vivalla förskolor.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se