Efterlysning! Lärare sökes för undervisningsutveckling/forskning om skönlitterära samtal

Språksamordnarna i Örebro kommun efterlyser lärare på mellan- och högstadiet som vill delta i ett forskningsprojekt med fokus på utforskande textsamtal.

Som språksamordnare i Örebro kommun går vi nu en processledarutbildning till Språk, läs och skrivutvecklare via Skolverket. Det är två inriktningar: förskola resp. grundskola. I samband med detta, kom vi i kontakt med nätverket för språk läs och skrivutvecklare i Karlstad-regionen, SOL, och i måndags deltog vi i detta nätverk för första gången. Syftet med träffarna är att stärka kunskaperna inom detta område, skapa en arena för didaktiska samtal, synliggöra utvecklingsarbeten, föra in det vetenskapliga och beprövade erfarenheter samt delge aktuell forskning och spaningar.

Forskar på utforskande och fördjupande samtal

Efter lunch deltog en forskare i pedagogik från Karlstads universitet: Michael Tengberg. Han presenterade sin forskning som har sin utgångspunkt i “utforskande och fördjupande samtal”. Han såg textsamtal som mycket sällsynta och tycker att elever måste utmanas på förståelseplanet genom att läsa svårare texter som inte är för enkla att tolka utan där det finns flera alternativa tolkningar. I sin forskning utgår Michael från en forskningsmodell: observation – video - feedback - gruppreflektion. Forskningens fokus är att studera samtalskvalitén utifrån perspektiven: mångfald, tydlighet, tolkning, etik och värden. Läraren ska under samtalet ha en aktiv roll och låta samtalet bölja fram och tillbaka mellan eleverna. Vid de studier som redan gjorts framkommer att effekter ses hos både lärare och elever då denna form av forskning är en typ av aktionsforskning där undervisningen utvecklas genom feedback och en mängd tillfällen till undervisningsutveckling.

Söker lärare på mellan- och högstadiet

Det finns i nuläget ett samarbete mellan forskare i våra nordiska länder när det gäller utforskande samtal inom skönlitteratur. Tengberg vill nu vidga sin forskning i Sverige genom att få kontakt med skolor i andra kommuner i Sverige. Här finns ett tillfälle att med stöd av forskare få utveckla sin undervisning samt få kontakt med lärare i andra nordiska länder. Erbjudandet gäller lärare på både mellan- och högstadiet. Låter detta intressant och Ni på Er skola vill veta mer, kontakta då karin.engblom@orebro.se så förmedlar vi en kontakt vidare!

/Karin Engblom och Gunilla Eriksson Bergström

Senast uppdaterad:

Publicerad: