Skolan av igår kan inte möta en komplex omställning

Jag sitter där igen, på ön där ett av mina senaste yrkesmässiga äventyr startade. Gotland. Några dagar in i en lärares långa sommarledighet.

Äventyret? Jo, för några år sedan fick jag erbjudande om att skriva en bok om lärande för hållbar utveckling. Otänkt som jag ofta är så tackade jag såklart ja till erbjudandet – fortfarande okunnig om vilken utmaning det är att skriva en faktabaserad och samtidigt emotionell bok om lärande för framtiden i grundskolan. Boken blev senare också en version för förskolan.

NO – fullt av komplex information

Jag jobbar som NO-lärare i högstadiet. Det är ett ämnesområde lastat med stoff och svåra begrepp. Begrepp som så många elever har svårt att förstå och hänga med i. När jag gick igenom mina satta betyg i årskurserna sju–nio innan de skulle skickas in blev det så uppenbart tydligt. Elever med höga betyg i kärnämnena och SO-ämnen har genomgående lägre betyg i NO-ämnena. Elever som klarar E i SO har oftare F i NO.

Inte alltid nära eleven

Det är inte konstigt, NO innehåller fakta om saker som inte alltid är nära i en elevs vardag. Det vet vi alla som undervisar i det. Samtidigt är det ju så oerhört viktigt att vi för att säkra en hållbar livsstil förstår grunderna i de krafter och förutsättningar som styr våra liv och vår planet. Det är en sådan otrolig utmaning för alla oss lärare att ta oss an det, om och om igen, och närmast ännu en gång till hösten som snart kommer.

Traditionell undervisning kan vara otillräcklig

Men jag tror att det finns en väg framåt som gynnar såväl elever som oss lärare och vår gemensamma planetära framtid. Att göra som författaren Yuval Noah Harari föreslår i sin bok 21 tankar om det 21:a århundradet. I bokens kapitel om skola beskriver han hur traditionell undervisning i fakta och färdigheter kan vara otillräcklig i en snabbt föränderlig värld. Och att kritiskt tänkande, problemlösning och anpassningsförmåga blir allt viktigare i en osäker värld. Därtill lägger han att elever behöver öva på att vara flexibla, mentalt stabila, emotionellt intelligenta och lärande för livet.

Låt oss inte fastna i övermängder av stoff i det centrala innehållet i höst. Låt oss istället fokusera på syftet i undervisningen, på vad lärande mot en oviss framtid egentligen handlar om. Att rusta eleverna för sina egna liv. Uppmaningen sträcker sig långt längre än till bara NO-lärare.

Glad sommar på er alla – vi är alla hjältar för våra elever – våga ta deras ovissa framtid på allvar.

/Jonas Pietrzak Edlund

Senast uppdaterad:

Publicerad: