På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny
  • Start
  • / Grönstrategi för Örebro kommun

Grönstrategi för Örebro kommun

Att planera för bra grönstruktur är att planera för en hållbar stad och ett gott liv. "Grönstrategi för Örebro kommun" är ett styrdokument som utgör en konkretisering av kommunens översiktsplan, med fokus på de gröna värdena i staden. Strategin antogs av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 november 2017.

Förtätningen av staden innebär en ofta målkonflikt med grönstrukturen. Samtidigt medför en växande och allt tätare stad att kraven på grönstrukturen ökar. Det krävs därför smartare planering och bättre gestaltning av grönstrukturen för att fylla stadens olika behov av gröna värden. Grönstrukturen i staden bildar ett sammanhängande nätverk med flera viktiga sociala, kulturella och ekologiska funktioner.

För att klara de stora utmaningarna; att anpassa staden för klimatförändringar, att minska utarmningen av den biologiska mångfalden samt att minska ohälsan i samhället; är det än mer viktigt att vi planerar staden ur ett hållbarhetsperspektiv och nyttjar naturens ekosystem­tjänster i staden. Parker, naturområden och andra grönytor behöver i större utsträckning bli mer mångfunktionella. De behöver kunna leverera fler ekosystem­tjänster, dvs. nyttor såsom bättre lokalklimat, flödesutjämning, vattenrening, biologisk mångfald etc., samt skapa möjlighet för möten, motion, rekreation och lek.

"Grönstrategi för Örebro kommun" är ett styrdokument som ska vara ett stöd i planeringen för byggandet i staden. Strategin utgör, tillsammans med Strategin ”Arkitektur och byggande i Örebro kommun” och "Trafikprogram för Örebro kommun", en konkretisering av översiktsplanen.

Senast uppdaterad: 28 januari 2019

Publicerad: 28 januari 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se