Meny
  • Start
  • / Kommande utställningar

Kommande utställningar

skulptur och teckning
Cecilia Jansson & Geoffrey Chadsey

Cecilia Jansson & Geoffrey Chadsey

MEMBEREMENT

14 september - 3 november

En tröja av asfalt påminner både om en paljettbeströdd festblåsa och en tagelskjorta. Ytan ger ifrån sig en doft av något sönderbränt men är samtidigt ointaglig. Ett urtidsdjur av bröd och porslin har ännu inte utvecklats till något igenkännligt, och en rödbränd man i cowboyhatt och flätstickad angorajumper verkar obrydd över en tredje hands lätta strypgrepp om halsen. En yngling, kanske en prins, har låtit sig krönas av en hamburgerkedja.

Under rubriken Memberment låter Cecilia Jansson och Geoffrey Chadsey människan träda fram som bärare av motstridiga biologiska och kulturella processer. Jansson visar skulpturala verk och Chadsey teckningar. Hos bägge konstnärerna gestaltas människan och hennes erfarenheter som någonting i ständig omvandling. Kroppen är – liksom de föremål vi omger oss med – en politiskt och historiskt betingad konstruktion. Världen får sin betydelse utifrån de sätt på vilka vi vistas i den och förmår förhålla oss till vårt arv.

Cecilia Jansson är utbildad keramiker men arbetar numera i en rad andra tekniker beroende på uttryck. Hon valdes ut för att ställa ut på Swatch Faces vid Venedigbiennalen 2015. Hon  belönades med Örebro kommuns kulturpris 2019.  

Geoffrey Chadsey är konstnär från Brooklyn mest känd för sina bilder där han undersöker frågor om identitet och könsroller.

Bild på papper med en svart bläckcirkel
Raketa

Raketa

[59°18´16,0´´|15°14´35,2´´]

och så kom det en sten

och så kom det en sten

och så kom det en sten

och så kom det en sten

och så kom det en sten

9 november - 29 december

En homage till den stora stenen - nedsläppt av isen för tiotusen år sedan: materia / tid / avstånd / ljus / ljud / rörelse. Från skogen i stadens utkant flyttar vi - i formen av en parafras, ett eko ett omtag - stenen till palatset i centrum av en stad vid en svart å. Ett möte sten mot sten.

Raketa arbetar - i teori och praktik - med projekt som befinner sig i gränslandet mellan konst/design/arkitektur och med utgångspunkt i det offentliga rummet. De intresserar sig framför allt för den alternativa världskarta som ritas upp mellan det digitala och det urbana, det mentala och den vilda terrängen: de alternativa geografier som ligger som ett raster över världen, letar sig in mellan, under, ovan.

Raketa har funnits sedan år 2000 som en pågående experiment; ett laboratorium-in-progress. RAKETA _ PRESS startades 2004 och är ett oberoende förlag. Do you speak art? Do you read nature? .  Raketas arbetsmetoder utgår från idéer om hur konstnärliga processer och metoder kan initiera, skapa och leda till verklig förändring, bryta ned van(e)föreställningar och bygga upp ett nytt seende - ett sätt att tänka, förstå och förklara världen på nytt: kunskapsproduktion på konstnärliga villkor. Arbetet omfattar bland annat inom- och utomhusbyggnationer av olika skala, ljus, projektioner, ljud, landskapsarkitektur, växtlighet och interaktion, dialog. Raketa har på många olika sätt ägnat sig åt offentliga rum, inte minst trädgårdar och parker, från det lilla (t ex dagisgården Tallen), trädgården Handelsträdgården i Lyckeby (Karlskrona), till det pågående projektet kring träarkitektur i nationalparken Kenozero NP i nordvästra Ryssland. Raketas verk tillkommer så gott som alltid i stark och direkt samverkan med de människor som lever på den plats som verken görs för, genom t ex workshops, intervjuer, arkivforskning på orten, de vänder sig till lokala föreningar och entreprenörer som kan och värnar sin närmiljö. De har också ett starkt intresse av att utforska sambanden mellan handens arbete, platsens historia/specifika villkor och det personliga berättandet.

https://www.instagram.com/institutet/

Senast uppdaterad: 7 augusti 2019

Publicerad: 17 augusti 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se