Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Så är det att jobba här

Med cirka 13 000 medarbetare är vi en av landets största arbetsgivare. Vi har ett tydligt medborgarfokus, att leverera bra tjänster för dem vi är till för – det ska vara enkelt att leva och bo i Örebro.

Vårt uppdrag handlar ytterst om att ge medborgarna service av hög kvalitet och att garantera en rättssäker och lika behandling i livets alla skeden.

Vi är en politiskt styrd organisation och en del av näringslivet - det ställer krav, men värdet är ett annat. Vi har människorna och livet för ögonen och det gör skillnad.

Varför finns vi som kommun? Se filmen (bildspel med ljud) om kommunens uppdrag.

Våra värderingar utgår från de mänskliga rättigheterna – alla människors lika värde. Därför har vi en tydlig målsättning att ge service på lika villkor.

Alla ska bemötas med respekt, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck. Vi motarbetar aktivt alla former av diskriminering eller särbehandlingar och arbetar medvetet med jämställdhet och mångfald.

Alla medarbetare har meddelarfrihet, det innebär att man har rätt att fritt uttala sig i media. För att uppmärksamma felaktigheter inom organisationen finns även en visselblåsarfunktion.

Vi har högt ställda mål för klimat och miljö, både inom vår egen organisation och för Örebro som plats. 2015 utsågs Örebro till Årets miljöbästa kommun.

Vi har verksamheter inom många olika områden och över hundra olika yrken. Det handlar om jobb inom områden som till exempel skola, förskola, vård, socialtjänst, stadsbyggnad, gator, parker, IT-utveckling, personal, ekonomi eller kommunikation.

Att förenkla, förnya och förbättra är våra ledstjärnor. Inom alla våra verksamheter uppmuntras utveckling, innovation och att våga prova nytt. Det har resulterat i att Örebro kommun ligger i framkant på en rad olika områden.

2013 utsågs Örebro till Sveriges kvalitetskommun av SKL, något vi förstås är mycket stolta över.

Möt några av våra medarbetare

Mitt jobb handlar om att hjälpa medborgare och underlätta för kollegor

Jag heter Daniel Nordström och jobbar som ingenjör i Örebro kommun.

Daniel Nordström

Daniel Nordström. Fotograf: Susanne Flink

Geodata-enheten, där jag jobbar, ansvarar bland annat för att det finns en uppdaterad karta över kommunen, så vi måste hänga med när staden förändras och mäta in gator och byggnader som ändras eller byggs.

Jag jobbar mest med att ta hand om all geografisk data i vår databas och se till att informationen är lättillgänglig via vår interna karta. Här finns allt från enskilda fastighetsgränser till sträckningen för den planerade järnvägen mellan Oslo och Stockholm. När någon medborgare ringer kan vi öppna kartan och se hur det ser ut på platsen det gäller.

Jag ansvarar också för att ta fram fysiska och digitala modeller. Vi har en bra digital grundmodell över Örebro som ger fantastiska möjligheter för 3D-visualisering. I och med att arkitektförslagen ofta skickas till oss som 3D-modeller kan vi lyfta in deras förslag i vår modell och se hur det skulle se ut tillsammans med befintliga byggnader på platsen.

Det bästa med mitt jobb är att det är så omväxlande arbetsuppgifter och så tycker jag om att hjälpa andra. Mitt jobb handlar mycket om att underlätta för kollegor och hjälpa medborgare som hör av sig. Nyligen hörde skolorna av sig, de hade svårt att mäta avståndet mellan skolan och olika adresser, för att kunna beräkna sina upptagningsområden. Det var en lätt uppgift för oss och de blev väldigt glada och tacksamma för hjälpen.

Får vara med från idé till verklighet

Jag har valt att arbeta i Örebro kommun för där får jag vara med när det händer saker. Jag tycker det är väldigt intressant att få följa de stora projekten från idé till verklighet och se hur kontorets avdelningar samverkar samt kommer fram till den bästa lösningen för kommunens invånare.

Kommunikation och interaktion med människor är det bästa jag vet!

Jag heter Jenny Brikell Tegestam och jobbar som administratör i Örebro kommun.

Jenny Brikell Tegestam

Jenny Brikell Tegestam

Jag jobbar främst med rekryterings­administration och det innebär till exempel att sammanställa samt publicera platsannonser. Jag har också hand om rangordning och återkoppling till aktuell chef. Sedan hanterar jag utbildningsadministration och administrationen runt arbetsmiljöcertifiering av chefer. En del av mitt uppdrag är också att då och då bemanna receptionen.

Det bästa med mitt jobb är kommunikationen och interaktionen med många människor! Sedan är jobbet varierande och jag lär mig något nytt varje dag.

Gillar att stödja människor

Jag ville jobba inom offentlig sektor och det är därför jag har valt att arbeta i kommunen. Jag gillar tanken att stödja människor i Örebro – fast jag just nu gör det indirekt. Jag fungerar som en stödfunktion inne på arbetsplatsen, men i slutändan tänker jag att det blir till alla invånare. Jag tycker även att Örebro kommun är en stor och bra arbetsplats där det finns stor variation av arbetsuppgifter.

Mitt jobb är varierande – allt från rådgivning till att uppträda i domstol

Jag heter Åsa Lindborg och jobbar som jurist i Örebro kommun, på avdelningen för Kansli och demokratistöd.

Åsa Lindborg

Åsa Lindborg

Mitt uppdrag är att vara juridiskt sakkunnig och biträda Kommunstyrelsen, övriga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag med juridisk rådgivning. Vi kommunjurister bistår med kvalificerat utredningsarbete och svarar även för viss utbildning av anställda och förtroendevalda. Vi företräder också kommunen i domstol.

Kommunernas arbete har blivit mer komplext. Jag tänker till exempel på reglerna om upphandling, informationshantering och samverkan med andra organ (såväl internationellt som nationellt).

Det bästa med mitt jobb är att det är väldigt flexibelt och självständigt. Jag trivs när jobbet är varierande - det är en mångsidig verksamhet, vilket är otroligt spännande. Det är allt från rådgivning i individärenden till att uppträda i domstol. Dessutom har jag fantastiska kollegor!

Aldrig enformigt eller tråkigt

Jag har valt att jobba inom kommunen därför att det är jätteroligt att få arbeta brett med olika typer av juridiska frågeställningar. Man måste vara specialist inom flera olika områden samtidigt vilket både är utmanande och utvecklande. Det blir aldrig enformigt eller tråkigt på jobbet.

Det bästa med mitt jobb är att det är så himla roligt!

Jag heter Ulf Nykvist och jobbar som planstrateg i Örebro kommun.

Ulf Nykvist

Ulf Nykvist.

En viktig uppgift för oss som jobbar med detaljplaner är att ha bra planberedskap, att ligga steget före och få fram detaljplaner som gör det möjligt för staden att växa. Jag arbetar på en mer övergripande nivå också; hur ska staden utvecklas? Var ska den växa? Var ska skolor och förskolor byggas och var skapar vi möjligheter att ta emot växande företag? Det är frågor som jag funderar på.

Jag går ofta in som stöd och bollplank åt chefer och deltar i möten med byggherrar, konsulter och kommunala bolag. Det kan vara svårt att få förståelse för att det tar tid att ta fram en detaljplan. Det är en lång och lagstyrd process som berör väldigt många, så det är viktigt att följa demokratiska regler. Vi är ändå ganska kända för att vara snabba. En plan som vi tar fram på ett år kan ta 6–7 år i en storstadsregion.

Det bästa med mitt jobb är att det är så himla roligt! Det känns även bra att bidra till Örebros utveckling för vi får en så fin stad! Örebro har en lång tradition av stadsplanering i framkant, som vi för vidare.

Får vara med och utveckla Örebro

Jag började jobba i Örebro kommun främst för jag tyckte att jobbet verkade väldigt intressant. Det är dessutom roligt att få vara med och utveckla staden där jag har växt upp.

Jag sitter liksom lite mitt i, och det är roligt!

Jag heter Marie Ekholm och jobbar som administrativ samordnare i Örebro kommun. I min tjänst ingår bland annat registratorsuppdraget.

Marie Ekholm

Marie Ekholm. Foto: Susanne Flink

Som registrator ansvarar jag tillsammans med två kollegor för att alla handlingar som kommer in till Stadsbyggnad registreras. Det kan till exempel vara frågor från medborgare eller synpunkter på någon detaljplan som är ute på samråd. Jag ser till att allt kommer rätt. Vi har ett fysiskt arkiv också. Jag håller ordning på de handlingar, oftast med underskrifter, som ska bevaras där.

Jag lägger mycket tid på att ge handläggarna stöd i diarieföringsfrågor och håller utbildningar i diariesystemet för nyanställda. Jag har i uppdrag att utveckla och förbättra vår diarieföring och våra rutinbeskrivningar.

Det bästa med jobbet är att det är skön stämning här. Jag är väldigt mycket ”överallt” och träffar kollegor från alla olika enheter. Jag blir insatt i väldigt många olika frågor för jag sitter liksom lite mitt i, och det är roligt.

Varierade arbetsuppgifter

Jag valde att börja jobba i Örebro kommun för det är en stor arbetsplats med varierade uppgifter. Det är kul att jag får ta det av så mycket fast jag inte arbetar med allt.

Det är roligt att vara med från noll till färdigbyggt!

Jag heter Stefan Aläng och jobbar som bygglovshandläggare i Örebro kommun.

Stefan Aläng

Stefan Aläng. Foto: Susanne Flink

Jag jobbar mest med bygglov för flerbostadshus. Men det kan vara allt från en skylt utanför en frisör till nya Konserthuset. Jag granskar den inkomna bygglovsansökan och stämmer av mot gällande detaljplaner och stadsbyggnads gestaltningsgrupp. Som bygglovhandläggare är jag med ”hela vägen”. När ett bygglov är beviljat fortsätter mitt jobb. Jag besöker bygget för att bevaka att de tekniska kraven följs och kraven för bland annat brandsäkerhet, energi och tillgänglighet. När byggnaden är klar och alla krav är uppfyllda utfärdar jag slutbeskedet, då får byggnaden börja användas.

Det är roligt att vara med från noll till färdigbyggt och se hur staden växer fram. Nu är till exempel Handelshögskolan ute vid Universitetet i mål, det var mitt första uppdrag när jag började 2012. Och nu står den där.

Spännande att följa utvecklingen

Jag bor själv inte i Örebro kommun, men jag ville jobba i en stor kommun där det händer mycket mer än i en liten. Det är också spännande att ta del av och följa Örebros utveckling.

Myter och fakta om att jobba i offentliga sektorn

Ibland finns det uppfattningar om hur det är att jobba i en offentlig verksamhet som inte stämmer. Några av de myterna vill vi slå hål på.

Myt: Det är tråkigt och byråkratiskt att jobba i kommuner och landsting.
Fakta: 70 procent av de anställda i kommuner och landsting är nöjda med sitt jobb. Motsvarande siffra för arbetsmarknaden i stort är 65 procent.

Myt: Personalen inom äldreomsorgen är inte utbildad för att ta hand om äldre.
Fakta: Närmare 80 procent av vårdpersonalen har formell yrkesutbildning, jämfört med 60 procent i slutet av 1990-talet. Inom korttidsvården är det ännu fler – 92 procent.

Myt: Kvinnorna i kommuner och landsting tjänar dåligt jämfört med männen.
Fakta: Anställda i kommuner och landsting har de mest jämställda lönerna på svensk arbetsmarknad. Med hänsyn tagen till ålder och yrkeskategori är kvinnors löner i kommunen 99,2 procents av männens. Det är högre än i både statlig och privat sektor.

Myt: Vem som helst kan få jobb i kommun och landsting.
Fakta: Andelen högskoleutbildade är högre i kommuner och landsting (32,3 respektive 48,4 procent) än i landet som helhet (22 procent).

Källor: SCB, Medlingsinstitutet, SKL, Socialstyrelsen, Ipsos

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se