Meny
  • Start
  • / Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om Idéslussen

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om hur Idéslussen fungerar och vad som händer med alla idéer.

Saknar du ”din” fråga? Kontakta oss gärna – vi uppdaterar nedanstående utifrån frågor som ställs till oss.

Vilka typer av idéer kan det handla om?

I första hand idéer som handlar om utveckling av kommunens tjänster. Det kan till exempel handla om att hitta ett nytt arbetssätt för en tjänst vi redan utför, det vill säga att leverera samma tjänst men på ett smartare sätt. Det kan också handla om att utveckla en helt ny tjänst, som skulle göra skillnad för mottagarna.

Det kan även undantagsvis handla om utveckling av någon produkt, och då kan vi behöva samverka med kompetenser utanför kommunen.

Kan jag vara anonym när jag lämnar min idé?

När du lämnar in din idé behöver du uppge namn och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter är synliga enbart för projektgruppen, som gör den första bedömningen av att idén ligger i linje med kommunens uppdrag, värdegrund med mera. Idéer som uppfyller dessa kriterier går vidare till nästa bedömargrupp, och innan dess avidentifieras idén. Vid denna bedömning vet man därför inte vem som ligger bakom en idé.

Blir det aktuellt med utveckling av idén kontaktas idégivaren av någon ur projektgruppen. Vill man därefter delta i utvecklingsarbetet så blir det känt vem som har lämnat idén.

Får jag delta i utvecklingen av min idé?

Ja, det rekommenderar vi! Vi tror att du som kommit med idén också är den som mest införstådd med problematiken och lösningarna. I vilken omfattning du deltar påverkas av karaktären på idén och av möjligheterna i ditt ordinarie uppdrag.

Belönas idéer?

Ja, i form av tillfredställelsen att lämna och utveckla din idé. Idéer som utvecklas kommer också att uppmärksammas och om man så önskar blir man som idégivare synliggjord i samband med detta. Förändringsförmåga och resultatorientering ingår också i den kompetensbedömning som görs av varje medarbetare i samband med utvecklingssamtal. En lämnad och utvecklad idé kan vara ett gott exempel på förmåga på dessa områden.

Däremot ersätts en idé aldrig med pengar.

Måste man gå via idéslussen om man har en idé?

Nej, idéslussen är ett stödverktyg som du använder dig av om du vill. Har du annat stöd är det bara bra. I vissa verksamheter finns särskilda stödfunktioner, och du kan alltid vända dig till din chef.

Vem ”äger” en utvecklad idé?

Resultaten av det arbete vi som medarbetare utför ”ägs” av arbetsgivaren, dvs. Örebro kommun. Detta gäller även vid utveckling av en idé. Som idégivare av en utvecklad idé kommer man dock, om man så önskar, bli synliggjord på olika sätt.

Måste min idé vara till nytta för invånaren?

Din idé kan vara ett förslag om nya rutiner i din verksamhet, bättre sätt att utföra en arbetsuppgift eller att utveckla en produkt, men i slutändan ska din idé vara till nytta för invånaren.

Jag har en idé om ett inköp till min verksamhet, är det ok?

Önskemål om inköp till verksamheten får man ta med sin chef då det inte räknas som en utveklingsidé.

Senast uppdaterad: 9 april 2018

Publicerad: 12 april 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se