På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Österplan

En central och aktiv stadsdel växer fram. Österplan erbjuder storstadens puls i kombination med närhet till det mesta. I citys sydöstra del har Österplan ett strategiskt läge med närhet till såväl Universitetet som Eyrafältets idrottsarenor. Vi förvandlar 90 000 kvm industri- och handelsmark till en attraktiv boendemiljö med cirka 1 000 nya bostäder, som kompletteras med förskola, kontor, handel och en park.

Illustration Österport

Illustration bostäder

Kortfakta

Volym: Ca 1 000 bostäder.
Tidsplan: Beräknad byggstart 2018.
Avstånd till centrum: 1,5 km.
Markyta: 90 000 kvm.

Bakgrund

Kvarteren öster om Eyrafältet har historiskt använts för småindustri och senare blandats med volym- och detaljhandel. Som i så många andra städer har de här ytterområdena med tiden kommit att ligga centralt i den växande staden, men marken är glest planerad och användningen av den centrala marken ineffektiv. Nu omvandlar vi området till ett tätt och effektivt bostadsområde med hög stadsmässig prägel.

Framtidsbild

Centralt och nära

I samarbete med övriga fastighetsägare i området vill vi skapa en stadsdel som uppmuntrar till aktivitet och ett levande stadsliv under så stor del av dygnet som möjligt. Utmärkande för området blir dess stadsmässighet, ett inbjudande torg samt en långsträckt park som kommer att inbjuda till aktivitet och rekreation.

Örebros mål är att nya områden ska ha högre stadsmässighet ju närmare centrum de ligger. Det gör att vi utformar gator och byggnader utifrån detta. Exempelvis får högre byggnader bilda slutna kvarter och det kommer att vara högre bygghöjder än vad vi tidigare sett i liknande områden i Örebro. För att kunna bygga många bostäder men samtidigt skapa mycket grönska, kommer bilparkering i huvudsak att läggas i eller under byggnaderna och inte som markparkering.

Långsträckt park Österplan

Vår tanke är att alla människor ska kunna bo i Österplan. Byggnationen förväntas ge olika kvaliteter som passar alla ålderskategorier. Området förutsätts skapa goda kvaliteter för staden och ska främja en miljö som upplevs som trygg för alla grupper i samhället. Målet är att skapa en ny stadsdel som hänger ihop med innerstaden och har en blandning av olika funktioner.

Tidplan

Detaljplanen för etapp 1 är antagen och BJC påbörjade husbyggnation under hösten 2018.

Detaljplan för Gasklockan 2 m.fl. Österplan. Laga kraft 29 april 2017.

Österplan är ett stort område och utbyggnad och utveckling kommer att pågå under en längre tidsperiod. Byggnationen kommer att delas in i tre etapper. Arbetet med detaljplan för etapp 2 har påbörjats.

Kommunen påbörjade byggnation av allmän plats (gata och park) under våren 2019.

Parken blir klar 2020.

Markanvisning

I dagsläget är det inte beslutat hur markanvisning i området kommer att gå till. Kontakta våra etableringsansvariga om du är intresserad av att ingå som aktör i det här stadsbyggnadsprojektet så ser vi till att du får fortlöpande information.

Strukturplan

En strukturplan har tagits fram med syfte att visa möjlig utveckling och utbyggnad av stadsdelen Österplan.

Bilagor

Senast uppdaterad: 3 juli 2020

Publicerad: 8 december 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se