orebro.se

Kvinnor & film

Serien Kvinnor & film lyfter fram filmer med fokus på kvinnors liv och situation i samhället liksom kvinnliga filmmakares arbeten. Föreställningarna arrangeras av Zonta Örebro I, Örebro Soroptimistklubb och Bio Roxy.

Från kl. 14.15 brukar vi sälja fika till förmån för Kvinnohuset i Örebro

Följ oss